Ett urval av våra:

Kundprojekt

Projektledning

Projektstöd till Byggföretagens färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Smarta städer

Smart Turism och Smarta Destinationer

Affärsutveckling

Marknadsstimulering för hållbara affärsmodeller

Projektutveckling

Ramavtal med Chalmers

Projektutveckling

EU-ansökan för en innovativ stad

Projektutveckling

Project Management Office för en lärande organisation

Projektutveckling

Extern utvärderare av projekt

Samhällsbyggnad

Kommunikation och affärsutveckling för LoV-IoT

Smarta städer

Innovationsledning av Tysta Offentliga Rum

Smarta städer

Affärsnytta för hållbara attraktiva städer

EU - Horisont 2020

Strategiskt förarbete inför EU-projekt