Ramavtal med Uppsala Universitet

Uppsala Universitet väljer IMCG för projektansökan, stöd och utbildning inom hela processen för en lyckad finansieringsstrategi

Läs mer

Innovation & finansiering

IMCG har en ledande position i Europa inom finansieringstjänster för organisationer med hållbarhetsfokus. Vi hjälper innovativa företag, kommuner, akademi och myndigheter att få EU-pengar och annan offentlig finansiering.

EU-ansökan

Vi stöttar, projektleder och skräddarsyr din EU-ansökan.

Fråga oss

INBLICK & UTSIKTER

Läs våra artiklar

VAD KAN VI GÖRA FÖR ER?

Ökade utmaningar för samhället gör att marknaden är under snabb förändring. Dagens erbjudande blir snabbt ersatt av nya lösningar därför är det viktigt att kontinuerligt förändra och utveckla sin verksamhet.
IMCG erbjuder tjänster som möjliggör utveckling och som stärker effekten av era affärer.

PROJEKTUTVECKLING

IMCG är en av Europas mest framstående projektutvecklare och partner inom EUs forsknings- och innovationsprogram.

AFFÄRSUTVECKLING

Jönköping Energi gav IMCG bäst betyg av de upphandlade managementkonsulterna inom området “Ledning, styrning och affärsutveckling” i sin senaste ramavtalsupphandling.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Verksamhetsutveckling så att resultaten från affärsutvecklingsprojekten växer vidare inom den egna verksamheten och skapar bestående förändring.

Europeiska innovationsprojekt

IMCG har under flera år framgångsrikt stöttat energibolag och infrastruktursverksamheter i Sverige och i Europa. Det har varit som konsultuppdrag men också som samarbeten i flera Europeiska  innovationsprojekt inom energi, smarta städer och mobilitet. Läs mer om projekten FlexiGrid, United-Grid och IRIS Smart Cities nedan.

FlexiGrid

Projektet FlexiGrid tar sikte på elnätsoperatörerna och utvecklar framtidens smarta elnät som ger förutsättningar för ett energisystem som fullständigt bygger på förnybar energi. Projektet kommer att skapa en möjliggörande arkitektur för små och medelstora distributionssystemoperatörer (DSO) för att låsa upp flexibilitetsresurser som elfordon (EV) eller batterilagring. DSO kommer att kunna möta den kommande kapacitetsbristen med flexibilitet och uppdatera gamla system med smart teknik. IMCG är ansvariga för koordinering av FlexiGrid, dess kommunikationsplan och affärsutvecklingsstödet.

Läs mer

Iris Smart cities

Göteborg har tillsammans med sju europeiska städer beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Ansökan rankas som nummer ett av kommissionen.  Projektet IRIS handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Både göteborgarna och resten av EU ska dra nytta av resultaten. IMCG stödjer aktörer i Göteborg och i de andra städerna med innovationsledning och affärsutveckling som leder till ett starkt genomslag av  lösningarna.

Läs mer

UNITED-GRID

Målet med UNITED-GRID-projektet är att demonstrera lösningar som möter behov och skapar möjligheter i elnät för distributionssystemoperatörer (DSO). Deras eldistributionsnät blir allt mer komplexa med ny teknik som förnybar produktion, energilagring och lastbalansstyrning. IMCG fungerar som exploaterings- och innovationsansvariga i UNITED-GRID vilket innebär att vi säkerställer utvecklingen av hållbara kommersiella lösningar under och efter projektet. IMCG har fått uppdraget tack vare vårt kunnande att stärka utvecklingen av ny teknik på marknaden. I det här projektet bidrar vi också med strategisk rådgivning kring intellektuella tillgångar.

Läs mer

Häng med!

Ta del av IMCG:s omvärldsbevakning – starta en prenumeration på Inblick & Utsikter