Söka finansiering

Söker du bidrag eller lån för att möjliggöra din organisations strategiska planer för hållbar omställning? Vi är experter på Horizon Europe, Vinnova och regionala medel att söka.

Läs mer

Stöd i EU-projekt

Leder du ett EU-projekt? Vi stöttar dig i allt från IPR, amendments, exploitation, communication, dissemination och innovation management.

Läs mer

Hållbar affärsutveckling

Vi är experter på att framtidssäkra affärsmodeller och förankra nya arbetssätt.

Fråga oss

INBLICK & UTSIKTER

Läs våra artiklar

VAD KAN VI GÖRA FÖR ER?

Ökade utmaningar för samhället gör att marknaden är under snabb förändring. Dagens erbjudande blir snabbt ersatt av nya lösningar därför är det viktigt att kontinuerligt förändra och utveckla sin verksamhet.
IMCG erbjuder tjänster som möjliggör utveckling och som stärker effekten av era affärer.

SÖKA FINANSIERING

Söker du bidrag eller lån för att möjliggöra din organisations strategiska planer för hållbar omställning? Har du en ansökan som ej gått igenom? Låt oss titta på den så stärker vi upp den! Vi är experter på Horizon Europe, Vinnova och regionala medel att söka.

STÖD I EU-PROJEKT

Koordinerar du ett EU-projekt eller leder du ett arbetspaket i ett projekt? Låt oss hjälpa dig med allt från amendments, exploitation, IPR, communication, dissemination och innovation management.

HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Är du ansvarig för att utveckla er affär så att den lever upp till klimatmålen? Vi är experter på att framtidssäkra affärsmodeller och förankra nya arbetssätt i den egna organisationen.

Europeiska innovationsprojekt

IMCG har under flera år framgångsrikt stöttat energibolag och infrastruktursverksamheter i Sverige och i Europa. Det har varit som konsultuppdrag men också som samarbeten i flera Europeiska  innovationsprojekt inom energi, smarta städer och mobilitet. Läs mer om projekten FlexiGrid, United-Grid och IRIS Smart Cities nedan.

FlexiGrid

Projektet FlexiGrid tar sikte på elnätsoperatörerna och utvecklar framtidens smarta elnät som ger förutsättningar för ett energisystem som fullständigt bygger på förnybar energi. Projektet kommer att skapa en möjliggörande arkitektur för små och medelstora distributionssystemoperatörer (DSO) för att låsa upp flexibilitetsresurser som elfordon (EV) eller batterilagring. DSO kommer att kunna möta den kommande kapacitetsbristen med flexibilitet och uppdatera gamla system med smart teknik. IMCG är ansvariga för koordinering av FlexiGrid, dess kommunikationsplan och affärsutvecklingsstödet.

Läs mer

Iris Smart cities

Göteborg har tillsammans med sju europeiska städer beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Ansökan rankas som nummer ett av kommissionen.  Projektet IRIS handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Både göteborgarna och resten av EU ska dra nytta av resultaten. IMCG stödjer aktörer i Göteborg och i de andra städerna med innovationsledning och affärsutveckling som leder till ett starkt genomslag av  lösningarna.

Läs mer

UNITED-GRID

Målet med UNITED-GRID-projektet är att demonstrera lösningar som möter behov och skapar möjligheter i elnät för distributionssystemoperatörer (DSO). Deras eldistributionsnät blir allt mer komplexa med ny teknik som förnybar produktion, energilagring och lastbalansstyrning. IMCG fungerar som exploaterings- och innovationsansvariga i UNITED-GRID vilket innebär att vi säkerställer utvecklingen av hållbara kommersiella lösningar under och efter projektet. IMCG har fått uppdraget tack vare vårt kunnande att stärka utvecklingen av ny teknik på marknaden. I det här projektet bidrar vi också med strategisk rådgivning kring intellektuella tillgångar.

Läs mer

Häng med!

Ta del av IMCG:s omvärldsbevakning – starta en prenumeration på Inblick & Utsikter