Kontakt

Medarbetare på IMCG

IMCG Göteborg

Jonas Norrman
Verksamhetsutveckling
Expertis: Omvärldsanalys, Förändringsledning
jonas.norrman@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 01

Johan Emanuel
Projektledare
Expertis: Projektfinansiering, affärsinnovation
johan.emanuel@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 05

Ulrika Wahlström
Marknads- och Säljchef
Expertis: Affärsinnovation, strategisk kommunikation
ulrika.wahlstrom@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 06

 

Magnus Andersson
Affärsutveckling
Expertis: Projektfinansiering, affärsinnovation
magnus.andersson@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 02

Lill Andréasson
VD och Konsultchef
Expertis: Affärsinnovation
lill.andreasson@imcginternational.com 
Telefon: 0702 – 19 28 28

Annki Edström
Projektledare
Expertis: PMO, ekonomisk rapportering
annki.edstrom@imcginternational.com
Telefon: 0793 – 40 40 96

Mats Tiborn
Strategisk kommunikatör
Expertis: Video
mats.tiborn@imcginternational.com
Telefon: 0705 – 62 89 53

Frida Barrett
Innovationsprojektledare
Expertis: Samverkansprojekt, Agenda 2030
frida.barrett@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 09

Linnea Qvirist
Projektledare
linnea.qvirist@imcginternational.com
Telefon: 0733 – 58 21 99

Linda Rydström
Affärsekonom
Expertis: Verksamhetsstyrning
Linda.rydstrom@imcginternational.com
Telefon: 0703 – 48 49 40

Malin Westmark
Strategisk kommunikatör
Expertis: Digital kommunikation & PR
malin.westmark@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 08

Emma Troedsson
Juniorkonsult affärsutveckling och finansiering
emma.troedsson@imcginternational.com
Telefon: 073-987 87 90


IMCG Malmö

Kamil Zajaczkowski
Ansvarig finansiella tjänster
Expertis: Företagsfinansiering
kamil.zajaczkowski@imcginternational.com
Telefon: 0728 – 54 44 55