Kontakt

Medarbetare på IMCG

IMCG Göteborg

Jonas Norrman
Affärsutveckling
Expertis: Omvärldsanalys, Förändringsledning, Impact management
jonas.norrman@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 01

Johan Emanuel
Projektledare
Expertis: Projektfinansiering, affärsinnovation
johan.emanuel@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 05

Ulrika Wahlström
Marknads- och Säljchef
Expertis: Affärsinnovation, strategisk kommunikation
ulrika.wahlstrom@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 06

 

Magnus Andersson
Affärsutveckling
Expertis: Projektfinansiering, affärsinnovation
magnus.andersson@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 02

Lill Andréasson
VD och Konsultchef
Expertis: Affärsinnovation
lill.andreasson@imcginternational.com 
Telefon: 0702 – 19 28 28

Annki Edström
Projektledare
Expertis: PMO, ekonomisk rapportering, extern utvärdering
annki.edstrom@imcginternational.com
Telefon: 0793 – 40 40 96

Mats Tiborn
Strategisk kommunikatör
Expertis: Textproduktion, video, digitala kanaler
mats.tiborn@imcginternational.com
Telefon: 0705 – 62 89 53

Frida Barrett
Innovationsprojektledare
Expertis: Samverkansprojekt, Agenda 2030
frida.barrett@imcginternational.com
Telefon: 0766 – 36 53 09

Ulla Lindberg
Projektledare och senior expert
ulla.lindberg@imcginternational.com
Telefon: 070-298 55 38

Linda Rydström
Affärsekonom
Expertis: Verksamhetsstyrning
linda.rydstrom@imcginternational.com
Telefon: 0703 – 48 49 40

Emma Troedsson
Juniorkonsult affärsutveckling och finansiering
emma.troedsson@imcginternational.com
Telefon: 073-987 87 90

Ann-Sofie Palmlöv
Projektledare
ann-sofie.palmlov@imcginternational.com
Telefon: 070-394 15 03

Jonas Bergman
Projektledare
jonas.bergman@imcginternational.com