Våra artiklar:

Inblick & Utsikter

Impact management
IMCG

Slösa hållbarhet och spara pengar

KRÖNIKA
- Kan man spara 10 procent på allt i en månad frågade min fru en dag.
- På allt utom kärlek blev mitt svar.
- Lika bra att vara konsekventa. På allt, sa hon. Och vi börjar nu. Samling i köket!
Läs om hur IMCGs energiexpert Johan Emanuel med sin familj införde det vardagssmarta klimattänket hemma.

2016-09-15
IMCG

”Vi måste gå från ElectriCity till ElectriRegion”

DEBATT: Det är ljusa tider för näringslivet i Västsverige. Förra månaden var antalet varsel och konkurser de lägsta på 15 år i Västra Götaland. Trots det tar allt för få företag och kommunala bolag ansvar för regionens hållbara utveckling. 
”Vi behöver en snabb spridning och replikering av lyckade innovationer”, menar dagens skribent Jonas Norrman, VD på IMCG.

2016-09-13
Kommunikation

Sociala Medier: Tre skäl – Därför ska du filma med mobilen!

Tillhör ni dem som inte börjat jobba med film än? Idag finns det oändligt med möjligheter för vem som helst att producera content med rörlig bild. Olika kanaler och syften kräver olika produktion. För en produkt- eller varumärkesfilm som ska hålla ett tag är det bra att satsa på kvalitetsproduktion. För sociala medier kan det snarare vara en fördel att inte överproducera.

2016-09-05
IMCG

Innovation: När en samhällsutmaning möter en annan

I takt med att världens städer växer och förtätas tilltar bullernivåerna i offentliga rum som parker och torg. Det påverkar människors hälsa och minskar användningen av dessa platser. Bullerfrågor är en av de största samhällsutmaningarna i skapandet av hållbara, attraktiva städer. En annan utmaning är fattigdom. Vi ser svårigheter i att möta båda dessa med samma lösning.

2016-09-01