IMCG

Energibolag ska inte erbjuda tjänster för energieffektivisering

2016-09-26

Energibolag ska inte hjälpa fastighetsägare med energieffektivisering. De ska släppa utmaningen vidare till aktörer som erbjuder fastighetsservice. Det menar Jonas Norrman, vd på IMCG och en av talarna på energikonferensen Digital Heating i Jönköping idag.

Dagens energibolag befinner sig i en paradoxal situation. Deras traditionella affärsmodell bygger på att bolaget skall sälja stora volymer av energi, samtidigt som de i enlighet med rådande klimatdirektiv skall se till att energiförsäljningen minskar.
– Om energibolagen fortsätter med två erbjudanden, ett där energi är bra och ett där energi är dåligt, så blir energibolaget bara mer otydliga – både internt och extern med vad de egentligen säljer. Det är nästan omöjligt som medarbetare att ha ett erbjudande till kunderna som andra kollegor tycker har en direkt negativ påverkan på deras avdelnings försäljning.

Redan brett erbjudande
Enligt Jonas Norrman är lösningen att helt enkelt släppa erbjudandet av energitjänster och låta andra aktörer inom fastighets- och energiservice istället ta hand om det.
– De aktörerna har redan ett brett erbjudande till fastighetsägare, som ofta täcker många fler tjänster än bara energieffektivisering. Det är naturligt för dem att erbjuda lösningar som minskar kostnader för kunden, även minskade köp av energi.

Samarbete istället för konkurrens
Genom att energibolagen slutar konkurrera om energieffektiviseringstjänster med aktörer inom fastighets- och energiservice kan organisationerna istället börja samarbeta. Energibolagen kan med en fortsatt digitalisering effektivisera sina egna processer som övervakning, support, distribution och produktion.
– Energibolagen kan avsluta sina försöka med att förflytta sig i värdekedjan. Istället ska de utveckla sin roll som leverantör av energi och värdefull energirelaterad information. De kan erbjuda marknaden nya digitala verktyg för energieffektivisering på byggnadsnivå. Det är viktigt att energieffektiviseringen inte stannar upp på grund av låsningar på marknaden, säger Jonas Norrman.