Spinverse

Göteborgskontoret

Spinverse Göteborg

Jonas Norrman
Affärsutveckling
Expertis: Omvärldsanalys, Förändringsledning, Impact management
jonas.norrman@spinverse.com
Telefon: 0766 – 36 53 01

Johan Emanuel
Projektledare
Expertis: Projektfinansiering, affärsinnovation
johan.emanuel@spinverse.com
Telefon: 0766 – 36 53 05

Ulrika Wahlström
Marknads- och Säljchef
Expertis: Affärsinnovation, strategisk kommunikation
ulrika.wahlstrom@spinverse.com
Telefon: 0766 – 36 53 06

 

Magnus Andersson
Affärsutveckling
Expertis: Projektfinansiering, affärsinnovation
magnus.andersson@spinverse.com
Telefon: 0766 – 36 53 02

Mats Tiborn
Strategisk kommunikatör
Expertis: Textproduktion, video, digitala kanaler
mats.tiborn@spinverse.com
Telefon: 0705 – 62 89 53

Frida Barrett
Innovationsprojektledare
Expertis: Samverkansprojekt, Agenda 2030
frida.barrett@spinverse.com
Telefon: 0766 – 36 53 09

Ulla Lindberg
Projektledare och senior expert
ulla.lindberg@spinverse.com
Telefon: 070-298 55 38

Linda Rydström
Affärsekonom
Expertis: Verksamhetsstyrning
linda.rydstrom@spinverse.com
Telefon: 0703 – 48 49 40

Emma Troedsson
Juniorkonsult affärsutveckling och finansiering
emma.troedsson@spinverse.com
Telefon: 073-987 87 90

Ann-Sofie Palmlöv
Projektledare
ann-sofie.palmlov@imcginternational.com
Telefon: 070-394 15 03

Jonas Bergman
Projektledare
jonas.bergman@spinverse.com