IMCG gruppbild

Vision

IMCG bidrar till utveckling av smarta, hållbara och demokratiska samhällen. Vi bidrar genom att möjliggöra våra kunders utveckling och etablering av hållbara affärsmodeller.

Mission

Vi tar bara uppdrag som bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Vi är experter på det vi erbjuder och är tydliga med när andra är ett bättre alternativ för kunden. Vi har en lönsamhet tillväxt för medarbetartrygghet och motståndskraft mot svängningar på marknaden.

Affärsidé

Med internationellt efterfrågad expertis och kompetens effektivt stödja kunders projektverksamhet och samtidigt stärka kundens varumärke. Vi arbetar för företag som utvecklar eller använder nya tjänster och produkter, för universitet som bidrar med forskning för nya tjänster och produkter samt för den offentlig verksamhet som vill stötta marknadsutvecklingen för nya tjänster och produkter.

 

vi är IMCG

Vi lyfter innovativa företag och organisationer till nästa nivå och ut på marknaden.

Vi på IMCG är ett starkt team av experter och specialister som tillsammans med våra kunder och i våra uppdrag vill bidra till en hållbar utveckling. Vi möjliggör förändringsarbetet med offentlig finansiering och jobbar med partners och kunder i hela Europa. Vi arbetar för kunder som med sin affär bidrar till utveckling av smarta, hållbara och demokratiska samhällen.

Vi arbetar för företag som utvecklar eller använder nya tjänster och produkter, för universitet som bidrar med forskning för nya tjänster och produkter samt för myndigheter som vill stötta marknadsutvecklingen för nya tjänster och produkter.

Vi har många spännande kundprojekt och massor med uppdrag som bidragit till utvecklingen. Läs mer bland våra kundreferenser eller i våra artiklar om vårt dagliga arbete.

Kontakta oss  Jobba hos oss  Lediga tjänster

IMCG består idag av tre samverkande bolag med kontor i Göteborg och Malmö. Tillsammans är vi cirka 20 konsultpartners, och mer än 100 medräknat projektpartners i utvecklingsprojekt finansierade av EU Kommissionen.