IMCG

Innovation: När en samhällsutmaning möter en annan

2016-09-01

I takt med att världens städer växer och förtätas tilltar bullernivåerna i offentliga rum som parker och torg. Det påverkar människors hälsa och minskar användningen av dessa platser. Bullerfrågor är en av de största samhällsutmaningarna i skapandet av hållbara, attraktiva städer. En annan utmaning är fattigdom. Vi ser svårigheter i att möta båda dessa med samma lösning.

I innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum jobbar vi tillsammans med åtta partners med att utveckla en glaslösning för att skapa andrum i ett bullrande stadsliv. Om utmaningen inte bemöts i samma takt som tillväxten riskerar det att bli ett reellt hot. Redan idag drabbas över 125 miljoner européer dagligen av skadligt buller (Noise in Europe, EEA rep. 2014). Visionen med TOR är att vara en del av lösningen för att skapa attraktiva avstressande oaser för rekreation och återhämtning i offentliga stadsmiljöer.

En av faktorerna som funnits med i riskbedömningen i utvecklingen av glasmodulerna är en annan samhällsutmaning: att alla inte har någonstans att bo och att det offentliga rummet också är en sovplats för ett antal personer utan hem. Den tredje och sista demonstratorn som består av 15 hexagoner, delvis helt inglasade, med plastgräsmatta på marken har under sommaren blivit just en bostad för hemlösa.

Visionen med TOR är att vara en del av lösningen för att skapa attraktiva avstressande oaser för rekreation och återhämtning i offentliga stadsmiljöer.

Ett stadsrum som var tänkt för alla är nu ett hem för några få. Från ett perspektiv kan man tycka att det borde få fylla den funktionen, men från ett annat perspektiv är det inte utvecklat för att vara en värdig bostad. Alltså är det ingen lösning på samhällsutmaningen att alla har rätt till tak över huvudet. Resultatet blir att aktörerna bakom projektet söker efter en lösning för att få bort människorna som bosatt sig i glasmodulerna. Det är ingen enkel utmaning och lösningen är inte självklar. I detta arbete ser vi styrkan i att arbeta i ett samverkansprojekt med aktörer från akademi, privat- och offentlig sektor.