IMCG

Låt det innovativa bli det vanliga!

2016-09-30

Hallå där Dan Hallemar, förläggare på Arkitektur förlag, som medverkade på Stadstriennalen under Bokmässan i Göteborg.

Under samtalet om Den temporära staden på Bokmässan i Göteborg tyckte du att man i stadsutveckling ska satsa på att göra det innovativa vanligt. Hur menar du då?
Jag menar att innovationer och prototyper inom just byggbranschen historiskt har visat sig stanna vid just sådana och inte hamna i produktion. Det skiljer den branschen från andra. 

Vilket tycker du är det största misstaget man som stad ofta gör när kris kräver snabbt, lösningsfokuserat agerande?
Man prutar på fel saker. Som långsiktighet och just innovationer. 

Har du något bra exempel på en stad eller projekt där man har lyckats göra det innovativa till det vanliga?
Smalhusen, som var en imponerande uppfinning i Tyskland på 1930-talet för att komma tillrätta med sjukdomar och dålig hälsa blev ju väldigt populära. 

I takt med att städerna förtätas, byggs gröna oaser bort. Hur tycker att man på bästa sätt kan säkerställa skapandet av nya mötesplatser och tysta oaser i storstäderna?
Genom att planera för dem tidigt. Och att ge dem ett långsiktigt ekonomiskt värde så att de konkurrerar på samma villkor. Vad är en park eller en mötesplats värd i ett perspektiv på 50 år. Hur mycket kan staden och kanske också de som bygger investera i den. Det är pengar man kanske inte får tillbaka nästa kvartal men något som lönar sig i längden. Se bara på våra stadsparker från 1900-talets början. Dyra att anlägga, ovärderliga idag.