IMCG

”Vi måste gå från ElectriCity till ElectriRegion”

2016-09-13

DEBATT: Det är ljusa tider för näringslivet i Västsverige. Förra månaden var antalet varsel och konkurser de lägsta på 15 år i Västra Götaland. Trots det tar allt för få företag och kommunala bolag ansvar för regionens hållbara utveckling.
 ”Vi behöver en snabb spridning och replikering av lyckade innovationer”, menar dagens skribent Jonas Norrman, VD på IMCG.

Det går bra för många företag just nu. Västsvenska Handelskammaren rapporterar att det är högt tryck i konjunkturen. Enligt mätningen Västsvenskt konjunkturindex är nivån på antal varsel och konkurser rekordlåg och visar de lägsta siffrorna på över 15 år.

Men var finns det höga trycket och de starka krafterna när vi ska ta vårt ansvar för utvecklingen i Västsverige? Tar vi företagare tillfället i akt och utformar våra investeringar så att de tar höjd för ett fossiloberoende Västsverige? Svaret är: tyvärr inte. Allt som oftast är det ett investeringskriterium som går förlorat. Detta trots att det finns mängder med bra innovationer att bygga vidare på.

De politiska huvudmännen bör på allvar ta ställning till om marknadsutvecklingen i Västsverige ska drivas av kommunala eller privata bolag.

I Nätverket GAME, där IMCG ingår, har vi som ett mål att tillsammans driva projekt vilka leder till snabb spridning av innovationer i Västsverige. Genom att kopiera lyckade teknikdemonstrationer kan vi replikera lösningar på den västsvenska marknaden och driva förändringen till ett hållbart samhälle. Vi måste gå från ElectriCity till ElectriRegion. En elbusslinje i Göteborg räcker inte, hela marknaden måste ställa om. En framgångsrik satsning på en plats kan bli framgångsrik på fler. Och tillsammans har vi resurser för att gå i fronten.

Utmaningen för ökade investeringar och replikering är delvis kopplad till hur marknaden i Västsverige fungerar. Marknaden för samhällsfunktioner styrs av kommunala bolag. Idag är det dessvärre många kommunala bolag som tvekar att göra upphandlingar baserat på framgångsrika innovationsprojekt. Om de inte snarast kommer igång med upphandlingar bör de politiska huvudmännen på allvar ta ställning till om marknadsutvecklingen i Västsverige ska drivas av kommunala eller privata bolag.

Det är bråttom!
Det västsvenska näringslivet mår förvisso bra, men enligt de senaste klimatmätningarna är innevarande år det enskilt sämsta vad gäller den globala medeltemperaturen på över 15 år.

Jonas Norrman
VD IMCG Sweden AB