IMCG

Det globala klimatavtalet godkänns – så är IMCG med och gör skillnad

2016-10-07

Klimatavtalet är sedan tidigare godkänt av USA och Kina, nu har även EU signerat. Därmed kan avtalet börja träda i kraft. Målet var att minst 55 länder som står för minst 55 procent av utsläppen skulle säga ja, vilket nu har överträffats. Det innebär att avtalet blir rättsligt bindande snabbare än planerat. I stort handlar det om att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader jämför med en förindustriell tid.

På IMCG arbetar vi aktivt med att bemöta samhällsutmaningar som berörs inom klimatavtalet. Att tre världsdelars makthavare nu stödjer kampen för en mer hållbar värld bekräftar värdet av våra innovationssatsningar. Genom våra stora EU-projekt bidrar är vi med våra partners till att påskynda måluppfyllelsen.

Exempelvis har partnerskapet i ett av våra EU-projekt, kallat Celsius överträffat sitt mål att knyta till sig 50 städer, villiga att bidra till en omfattande utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa. Det är en god nyhet särskilt i skenet av klimatmötet i Paris, där det slogs fast att energianvändningen i städerna måste minska för att klimatmålen ska bli verklighet.

I innovationsprojektet INSPIREWATER handlar det om att ta fram nya innovativa tekniker för vattenhantering i resurskrävande stål. Med det vill vi bidra till EU:s mål för resurseffektivitet och vattenhushållning – ännu en aspekt av hållbarhet utöver smarta städer och energianvändning.

Vi ser fram emot en spännande höst!