Innovation

Stadsarkitekten: Varför skulle elbilar vara så bra?

2016-10-31

Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö ser inte elbilar som en lösning mot buller eller mer hållbart stadsbyggande, en av programpunkterna på stadstriennalen under årets Bokmässa. Siesjö menar att man har tänkt fel hela efterkrigstiden. Det har pågått en idealistisk stadsplanering där man ville bygga bilstaden.

Bilars krav på yta glesar ut staden och påverkar dessutom barnvänligheten. Man rör sig på bilarnas villkor. Även med elbilar är bilens ytkrav detsamma och gör staden till en farlig plats menar Björn Siesjö. Utsläpp och buller är det minsta problemet när det gäller bilar och hållbar stadsutveckling. Privatbilismen, med eller utan el är en ojämlik ordning, som gynnar individen, men drabbar alla. Björn Siesjö tycker att bilpool är en bra lösning för att minska antalet bilar i staden.
– Här ser vi en tydlig generationsskillnad. Yngre personer ser inte bilen som en personlighetsaccessoar utan endast som ett transportmedel.

Privatbilismen, med eller utan el är en ojämlik ordning, som gynnar individen, men drabbar alla.

Hinder som påverkar utvecklingstakten
Målet för Göteborgs Stad är att utveckla en bra, tät och grön stad. Staden gör ganska mycket för att bevara och skapa lugna oaser i Göteborg.  Trafiken är ofta en bromskloss och alla gator är snabbspår in till Göteborg med för höga hastigheter, vilket hindrar bostadsbyggande och skapandet av oaser. Andra hinder för förändring är attityder och rådighet, exempelvis kommun kontra stat.
– Vi befinner oss i ett paradigmskifte från bilstaden till den hållbara staden. Det tar tid att ändra inriktning, men det är möjligt om många arbetar åt samma håll. Det finns starka ekonomiska intressen i att det förblir som det är och det krävs att affärsmodellen för bilindustrin ändras.

Europeiska städer inspirerar
Det finns flera städer som inspirerar i arbetet med skiftet. Exempelvis Wien har en hög andel användning av kollektivtrafik kontra bil berättar Siesjö. I Göteborg är fördelningen över 50 procent bilanvändning och 10 procent cykelanvändning. Trots dystra siffror är stadsarkitekten hoppfull och tycker att Göteborg är både innovativ och bakåtsträvande. I sitt arbete för en hållbar och attraktiv stad lever Björn Siesjö som han lär och äger ingen bil utan tar sig fram till fots.