Kommunikation

Så påverkar bygget av Västlänken luft- och vattenkvaliteten – Göteborgs Stad satsar på digital miljöövervakning

2016-12-07

PRESSMEDDELANDE

Hur ren är luften på din väg till skola eller jobb? Nu drar projekt Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT) i gång i Göteborg. Projektet kommer bland annat mäta hur luftkvaliteten påverkas under bygget av Västlänken – målet på sikt är en tjänst där göteborgarna enkelt kan se hur bra luften är just där de själva är.

IoT Sverige har valt ut Göteborgs Stad som en av åtta hubbar i Sverige för att bli ledande på att använda Internet of Things (IoT) för innovativ samhällsutveckling. Programmet är en flerårig satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där hubbarna kan ansöka om medel för att lösa samhällsutmaningar med IoT.

Göteborgs Stads fokus i projektet är övervakning av luft och vatten.
– Projektet är ett utmärkt tillfälle att utveckla miljöövervakningen med smarta instrument, dessutom tillsammans med partners som har stort kunnande inom området, säger Erik Bäck, enhetschef på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Nästa steg är att kunna mäta hur luft och vatten påverkas av bygget av Västlänken, ett projekt som är intressant både nationellt och internationellt. Där kan projektet visa hur staden arbetar med miljöfrågor och samtidigt ge samverkanspartners en plattform för utveckling av tekniska lösningar och tjänster inom IoT.
– Vår förhoppning är att vi som jobbar i den kommunala organisationen får nya verktyg och att allmänheten får en bättre bild av hur staden mår samtidigt som andra intressenter kan dra nytta av våra erfarenheter, säger Erik Bäck.

Projektet leds av Göteborgs Stad. Övriga medverkande organisationer är IVL Svenska Miljöinstitutet AB, ACREO Swedish ICT AB, VINNTER AB, TalkPool AB, IMCG Sweden AB och Interactive Institute Swedish ICT AB.

Fakta:
Internet of things (IoT), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Kontakt
Erik Bäck, enhetschef miljöförvaltningen Göteborgs Stad och delprojektledare för LoV-IoT, E-post: erik.back@miljo.goteborg.se, Tel: 031-368 38 71

Läs mer om projektet och den nationella satsningen på:
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-Sakernas-Internet/