IMCG

Brexit: IMCG brygga för export till Storbritannien

2017-03-31

Nu måste städerna i Storbritannien finansiera sina satsningar på forskning och utveckling med egna medel. Med Brexit stryps tillgången till EUs gemensamma utvecklingsbidrag.
– Britterna behöver dock fortfarande ett internationellt kunskapsutbyte. IMCG i London blir därmed en stark utgångspunkt för internationella aktörer att närma sig Storbritannien som en ny marknad för kunskapsexport, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.


Den brittiska regeringen har startat Brexit-processen. Effekten är tydlig – de stora nätverk av europeiska städer, företag och forskningsorganisationer som IMCG samarbetar med kring utveckling av Hållbara Smarta Städer har slutat involvera brittiska parter.
– Företag och myndigheter i Storbritannien kommer behöva ett stort stöd utifrån för att driva landets utveckling framåt. Vi ser stora möjligheter för europeiska organisationer att ingå i kommande brittiska kunskapscenter, där behoven är stora. IMCGs kontor i London kommer framåt att hjälpa kunskapsstarka aktörer in på den nyidentifierade exportmarknaden.

Vårt kontor i London kommer att få arbeta mycket med både nya internationella kunder för kunskapsexport till Storbritannien och för att leda de brittiska företag som väljer att följa vår rekommendation att flytta sin verksamhet till Sverige och Göteborg


Starta verksamhet i Sverige
Till följd av Brexit förlorar de stora EU-projekten flera skickliga brittiska partners, men många innovativa personer och företag spås även lämna Storbritannien till förmån för andra länder, för att kunna fortsätta vara en del av utvecklingsprojekt och den hållbara marknad som växer fram inom EU. 
– Vårt kontor i London kommer att få arbeta mycket med både nya internationella kunder för kunskapsexport till Storbritannien och för att leda de brittiska företag som väljer att följa vår rekommendation att flytta sin verksamhet till Sverige och Göteborg. Här är fantastiskt bra att leva och förutsättningarna att utveckla ett internationellt företag mycket goda, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.