IMCG

Ny säljchef på IMCG

2017-04-04

Amanda von Matern blir säljchef på IMCG.
– Det handlar om att bygga relationer. Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och möta med tjänster som får dem att växa och utvecklas. Hur vi arbetar med våra relationer avgör till stor del hur bra företaget går, säger Amanda von Matern.

Amanda von Matern har varit på företaget i tre år och kom tidigare från en roll som marknadschef inom IT-sektorn. På IMCG har hon arbetat som kommunikatör och innovationsprojektledare, vilket är arbetsuppgifter hon behåller även framöver.
– Det nya blir att samordna sälj och kommunikationsaktiviteter ytterligare, vilket underlättas av att jag arbetar inom flera tjänsteområden. Genom ett nära samarbete med företagets kommunikationschef ska övergången mellan kommunikations- och säljinsatser bli så effektiv som möjligt. Detta är något många företag brottas med, så det ser jag som en oslagbar kombination – att vi arbetar väldigt nära varandra.

För en växande efterfrågan
Rollen som säljchef innebär att Amanda von Matern följer upp och utvecklar IMCGs säljarbete för en ökad efterfrågan. Företaget ska växa som innovations- och kommunikationsbyrå med mål om fler anställda och fler uppdrag.
– Vi är mycket trygga i valet av person på positionen. Amanda von Matern känner företaget väl och hennes nyfikenhet att testa nya vägar för säljaktiviteter blir en strategisk utveckling för oss, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG.