Projektledning

Så skapas världens smartaste städer

2017-04-24

Dagens buzzword – digitalisering.
Med uppkopplade enheter och ständiga informationsflöden skapas möjligheter inom alla branscher. Något som världens städer inte minst anammar.
– Såsom industrialiseringen en gång i tiden var en omvälvande trend, är digitalisering nutidens förändringsvåg vilken omdanar samhället och förändrar, förenklar och effektiviserar livet för invånarna, säger Amarina Sandhu, projektcontroller på IMCG.

Senast i ledet går Stockholms stad, som nyligen klubbade igenom en strategi där de satsar en halv miljard kronor på digitalisering de kommande två åren, varav 115 miljoner ska användas för innovativa lösningar med fokus på hållbarhet.

– Stockholm har ambitionen att bli världens smartaste stad, men det är många städer som är med på samma race. Många av våra kunder företräder europeiska storstäder och vi ser inte minst i de projektansökningar till EU, som vi skriver åt dem, hur fokus ligger på digitalisering och Internet of Things.

Digitalisering en förändringsresa

I den smarta uppkopplade staden skapas samhällstjänster inom allt från transport och elnät till digital medborgardialog och klimatinformation. Genom att analysera, återkoppla och förädla information till invånarna på ett nytt sätt kan man involvera kunder, skapa affärer och samhällsnytta och inte minst underlätta vardagslivet för medborgarna.

 Stort fokus är givetvis teknik, men det är oerhört viktigt att även arbeta med den enskilda organisationen och den personal som arbetar där nya digitaliserade verktyg eller processer ska implementeras, säger Amarina Sandhu.

Exempel på digitaliseringsprojekt där IMCG är och har varit involverade

 • The Fossil Free Energy District,
  i EU-projektet demonstreras innovativa energilösningar på Chalmers Campus Johanneberg. Genom att skapa system för energilagring, energibalans mellan byggnader och affärsmodeller för energiutbyte mellan olika aktörer skapas grunden för ett paradigmskifte i fastighetsenergisektorn.
 • LoV-IoT
  I samverkansprojektet LoV-IoT kan man med hjälp av IoT mäta luftkvaliteten under bygget av Västlänken. IMCG bidrar med kommunikationsstöd och affärsutveckling.
 • Gröna IT-innovationer för fjärrvärme
  IMCG har tagit fram Green IT Homes, en IT-plattform för nya smarta energitjänster. Digitalisering av energisystem och kundrelation möjliggör kommunikation mellan kund, bolag hus och uppkopplade enheter.
 • MapCOM,
  ett EU-projekt där vi har stöttat Chalmers med att genomföra konceptvalidering av en ny geografisk positioneringsteknik. Tekniken förutser mobilanvändarens väg genom staden, balanserar signalöverföringen mellan basstation och telefon vilket höjer kvaliten på upplevelsen och sparar energi.

Kontakta IMCG om du vill veta mer om digitaliseringens möjligheter i den smarta staden.