Kommunikation

INBJUDAN: Seminarium om IoT och miljöövervakning

2017-05-04

IoT-projektet ”Miljöväder” har pågått sedan 2015. Under denna tid har projektgruppen utvecklat och installerat sex sensorer runt Göteborgs stad. Varje sensor mäter kvävedioxid, partiklar och ljud. Med IoT visualiserar en kommunikationsplattform den insamlade datan.

Det långsiktiga målet är att få en komplett lösning som innehåller sensorer, åtgärdsförslag, testspaket och användarapplikationer. Projektet har stor potential att öka användningen av IoT i nationellt och internationellt luftkvalitetsarbete. Nu har vi ett första resultat att presentera.

Välkommen till ett seminarium om IoT och miljöövervakning:
När: Måndag den 29 maj, klockan 15.00 till 17.00
Var: Universeum, Södra vägen 50, Göteborg

Kontakt och anmälan: Amanda von Matern, kommunikationsstrateg, IMCG
Mail: amanda.vonmatern@imcg.se

Projektpartners:

loggor_miljovader

Projektet finansieras av:

iotsverige