Kommunikation

Internet of Things på schemat i Göteborg

2017-05-18

FILMKLIPP: I IoT-projektet Miljöväder har högstadieelever från Johannebergsskolan medverkat, dels genom studiebesök på IVL och Miljöförvaltningen i Göteborg Stad, dels genom att miljö och internet of things har ingått i ämnena naturvetenskap och teknik. Hör deras tankar om hur man kan jobba med att lösa utmaningen luftföroreningar:

PS Den 29 maj håller vi ett seminarium om IoT och miljöövervakning då vi också presenterar resultat från projektet. Välkommen med din anmälan. DS