Kommunikation

Satsning på webb-tv blir plattform för gröna nyheter

2017-06-29

I början av juli sänds de tre första avsnitten av IMCGs nyhetssatsning Smart City News.
– Vi skapar en egen nyhetskanal för att belysa ämnet hållbar stadsutveckling. Vi ser ett tydligt behov av en plattform där såväl kommun och akademi som näringsliv och medborgare kan mötas för att kommunicera och debattera denna fråga, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG.

Webb-tv-programmet lanseras under Almedalsveckan, men produceras inte på plats i Visby.
– Vi vill istället markera att samhällsaktuella frågor går att lyfta vid fler tillfällen än endast under en intensiv politikervecka på en isolerad plats. Program likt vårat går att göra året runt, från vilken plats i världen som helst och publiceras på plattformar som alla medborgare kan komma åt.

Kanal att bevaka
Målet med satsningen är främst att skapa ett magasin där IMCG kan lyfta och ge plats för frågor och diskussioner som kan ta utvecklingen av städer och företag längre.
– I Sverige pågår många satsningar och initiativ, som behöver nå en bredare publik. Här blir vi den nya kanalen att bevaka för medborgare och media för att få aktuell information om vad som händer inom området Smarta Städer. Hållbar stadsutveckling, digitalisering och innovation är exempel på högintressanta ämnen att belysa, granska och debattera.

Innehåll först
Programmet produceras optimerat för sociala medier, vilket innebär minimal inspelningsteknik och ett rappt format.
– Vi gör hela produktionen med endast en inspelningskamera och en mobiltelefon. Innehållet går före det visuella. Man kan komma långt utan att göra en stor byråproduktion med en avancerad inspelningsstudio, lampor och kontrollrum. Initialt publicerar vi programmet på vår Facebooksida, LinkedIn och blogg. Tanken är att vår satsning ska bli ett återkommande program och att vi kan lyckas inspirera andra organisationer att med IMCGs stöd själva producera egna webbmagasin framöver, säger Anna-Karin Dahlin.

Premiäravsnittet om stadsutveckling:

Smart City News om innovation:

Smart City News om digitalisering: