Kommunikation

Västsverige tar ledning i utvecklingen av digital miljöövervakning

2017-07-07

IMCG leder arbetet med att sprida och skala upp satsningen när miljöövervakningen blir digital.
– Det ska bli otroligt spännande att ta det vi nu arbetat upp rent tekniskt vidare så att fler kan ta del av effektiviseringen och att det når ut till medborgarna och städer i Sverige och internationellt, säger Amanda von Matern, strategisk kommunikatör och innovationsprojektledare IMCG.

PRESSMEDDELANDE: Som en av åtta hubbar i Sverige beviljas projektet Luft och Vatten med Internet of Things (LoV-IoT) 12 miljoner från Vinnova för att ta utvecklingen av digital miljöövervakning vidare. Med IoT och sensorer utvecklar projektpartners ett effektivare system för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer.

Det långsiktiga målet är att med effektivare verktyg skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder mot föroreningar och på så sätt förändra människors beteenden och bidra till bättre hälsa hos medborgare över hela världen.
– Det känns väldigt positivt att vi får möjlighet att fortsätta den utvecklingsprocess som vi har påbörjat. Projektet kommer att spela en nyckelroll i Göteborgs Stads utveckling och kommande samhällsinvesteringar. Satsningen passar väl in i kommunens digitaliseringsarbete med fokus på luft- och vattenkvalitet, säger Hung Nguyen, projektledare LoV-IoT i Göteborgs Stad.

Åtta sensornoder som mäter halten av föroreningar är nu installerade och prövade på utvalda ställen i Göteborg. Ytterligare fyra är under utveckling. Datan som dessa sensorer samlar in finns att ta del av på miljöväder.se.
– I första projektfasen har stort arbete lagts på att förbättra sensornoder och stabiliteten i den hårdvaruplattform som noderna är monterade i. Med nya medel kan vi fortsätta testa men också identifiera fler aktörer som är redo att använda systemet för bättre luft och vattenkvalitet, säger Fredrik Hallgren, delprojektledare för LoV-IoT på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Universeum är en av de nya projektpartnerna
I projektet samlas Göteborgs Stads verksamheter och flera privata göteborgsbolag inom digitalisering och affärsutveckling för att implementera IoT för miljöövervakning av luft och dagvatten. Projektet ska leverera IoT-produkter och -tjänster som tillgodoser behov av information för såväl medborgarna som beslutsfattare i staden. För att nå stadens unga medborgare inleds ett samarbete med Universeum, som har en unik verksamhet där man genom lek lär ut kunskap.
– Genom att synliggöra naturvetenskap och teknik kopplat till vår egen påverkan på luft- och vattenkvalitet bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Här på Universeum vill vi väcka lusten till att själv vilja utforska och lära mer. Med kunskap och frågeställningar stimulerar vi kreativitet och innovativt tänkande, berättar Ramiro Furentes, hållbarhetsansvarig på Universeum.

Insplorion, Ericsson, Uppsala kommun, Centro Mario Molina i Chile och Trafikverket är ytterligare några nytillkomna partners nu när satsningen går in i fas två.

Chans till internationalisering
Redan nu har systemet som utvecklas stor potential att få fäste nationellt och internationellt. Möjligheten till att växa beror dels på att lagar kräver att städer, regioner och länder arbetar med att förbättra luft- och vattenkvaliteten, dels på att medborgare världen över har ett stort intresse av att få realtidsinformation om luftens och vattnets kvalitet där de bor. Projektet kommer att använda redan etablerade nationella och internationella nätverk för att göra det möjligt för fler att införa den IoT-baserade miljöövervakningen och tillhörande tjänster.

Projektfakta: Med stöd från Vinnova, Formas, och Energimyndigheten finansieras projektet av IoT Sverige som är ett av regeringens strategiska innovationsprogram

Sökt belopp från VINNOVA: 12 000 000 SEK
Sökande organisation (Koordinator): Göteborgs Stad
Projektledare: Hung Nguyen, Göteborgs Stad
Övriga organisationer som deltar i projektet: TalkPool, Vinnter, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket och Universeum. Dessutom deltar forskningsinstituten IVL, Acreo, TII. Göteborgs Stad projektleder och är tillsammans med Uppsala kommun och Centro Mario Molina i Santiago, Chile, de som står i begrepp att använda projektets resultat i sin verksamhet.

Projektperiod: 2017 – 2020.

Kontakt för mer information och frågor

Amanda von Matern, strategisk kommunikatör IMCG

Läs mer om IoT-hubbarna och den nationella satsningen här.