Kommunikation

Tre steg för ökad framgång i nästa H2020

2017-08-22

Nu är det hög tid att bygga eller att gå med i ett relevant konsortium för nästa Horizon2020 arbetsprogram, 2018-2020. IMCG listar tre steg som hjälper dig att komma igång med processen att bygga ett konsortium.

Att höra “Final call – go to gate!” får dig säkert att känna att det är bråttom. Precis den känslan upplever du nog nu, om du står inför att bygga ett konsortium för Horizon2020 arbetsprogram 2018-2020. ”Drafts” är ute och majoriteten av dem är detaljerade, vilket leder till, om inte en ”final call”-, så åtminstone en ”go to gate”-känsla. Det är nu de konkurrenskraftiga och framgångsrika konsortierna utvecklas. Det är dags att ta ledarpinnen eller ta position i ett av konsortierna. IMCG stödjer partners i hela Europa med konsortiearbete samtidigt som vi formar konsortierna till de utlysningar vi själva koordinerar.

Det är nu de konkurrenskraftiga och framgångsrika konsortierna utvecklas. Det är dags att ta ledarpinnen eller ta position i ett av konsortierna.

– Genom att att arbeta proaktivt nu, får du en mer kostnadseffektiv process i uppbyggnadsarbetet av konsortiet för H2020 arbetsprogram 2018-2020. Dessutom ser du till att skapa bättre förutsättningar för att attrahera de bäst kvalificerade personerna till ditt projektteam, säger Magnus Andersson, Affärsutvecklingschef på IMCG och expert inom projektfinansiering, EU-ansökningar & EU-projekt samt innovationsutveckling.

Vid det här laget – eller åtminstone senast tidig höst 2017 – bör du vara i full gång med att bygga upp ditt konsortium. Om du inte redan är det, se detta som en väckarklocka. Dags att börja!

IMCG listar tre steg för att komma igång:

1. Hitta relevanta drafts för H2020 arbetsprogram 2018-2020
Om du jobbar proaktivt, ser till att få drafts för arbetsprogrammet nu och börjar arbeta med ditt konsortium innan de officiella utlysningarna sker, kommer du att ligga före konkurrerande konsortier. Utlysningarna sker inom kort, så vill du ligga steget före, är det hög tid att agera nu – sen sommar, tidig höst. Både IMCG och din nationella ”contact point” har tillgång till drafts.

2. Sätt ihop ditt projektteam
Detta team bör spegla själva essensen av utlysningen och den förväntade inverkan – impact – utlysningen har. Underskatta inte vikten av den kraft som partners med expertis inom, inte bara områden som forskning, utan också innovation, policies och kommunikation, har. Med största sannolikhet måste du gå utanför ditt eget nätverk för att hitta de partners som är bäst lämpade att ingå i ditt team. Andra konsortier kommer att konkurrera med dig och de kommer också att sträva efter att få högst poäng. Differensen ligger ofta i graden av impact – det vill säga genomslagskraften.
Genom att vara proaktiv nu, kommer du att öka dina möjligheter att attrahera de personer och organisationer som är bäst kvalificerade att ingå i ditt team.

3. Skriv en ”one-pager”
När du har fått tillgång till drafts, hittat relevant ansökan och satt ihop ett vinnande team, är det dags att skriva en ”one-pager” (som i själva verket ofta blir ett dokument på två sidor). Denna ska beskriva vision, huvudmål, partnerskap etc. Den används kanske främst i ett tidigt skede, i diskussion med ansvarig Project Officer, för att alltid försäkra dig om att dina ambitioner ligger i linje med programmet och utlysningen.

– Genom att ta dessa steg nu, ökar ni sannolikheten att nå framgång med ansökan samtidigt som ni får en mer tidseffektiv och behaglig process framför er. Något man sällan förknippar med en H2020-ansökan med, säger Magnus Andersson, IMCG.

Om du behöver stöd med att skriva din ”one-pager”, eller med att bygga upp ditt konsortium, tveka inte att kontakta IMCG. Vi identifierar partners för EU-ansökningar, har expertkompetens på området att skriva ansökningar, vi har lång erfarenhet att utveckla vinnande konsortium och vi erbjuder workshops för partners och kunder i konsten att skriva ansökningar. Vi jobbar med konsortiebyggande inom bland annat H2020, Interreg och UIA. Några av våra senaste uppdrag är United Grid, FED, Lighthouse, Tempus Energy och Inpirewater.