IMCG

Så kommer ni vidare med klimatbantningen

2017-10-23

Hur går det med klimatbantningen för ditt företag? Vilken diet kör ni?
Är det vegetariskt, det vill säga inget fossilt alls eller är det mer likt 5:2 där ni inte reser två dagar i veckan? Kanske har ert företag inte kommit igång alls.
– Många vet inte vilken klimatpåverkan deras företag har. Inte heller vad de kan göra eller hur de ska kunna följa om eventuella åtgärder gör någon nytta. Men det finns smarta verktyg att använda, säger Jonas Norrman, klimatexpert och vd på IMCG.

GHG-protokollet (Green House Gas) är världens mest använda standard för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser.
– Vi rekommenderar verktyget. Det är smidigt och ger företagen en tydlig bild av sin klimatpåverkan när de beräknar och rapporterar sina växthusgasutsläpp.

Direkta eller indirekta utsläpp
Enligt GHG-protokollet redovisar företagen sina utsläpp genom att dela in dem i tre olika områden, så kallade scope. Detta ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta (scope 1) eller indirekta (scope 2 och 3). Områdena går även lätt att följa i företagets ekonomiredovisning. I stora drag innehåller scopen följande:

Scope 1 
Förbränning av fossila bränslen (bensin, olja och kol) för till exempel. tillverkning i egenägda fabriker eller utsläpp från egenägda eller leasade fordon/ maskiner.

Scope 2
Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3
Utsläpp från inköp av varor och tjänster som exempelvis logistik, flygresor, taxi, hotellnätter och materialförbrukning.

IMCG vill lära känna flera företag som vill klimatbanta och vill köra fler aktiviteter inom områdena ovan för att minska sin klimatpåverkan. Hör av er till oss så presenterar vi de satsningar som pågår just nu.