Innovation

”Vi står på tröskeln till en mycket spännande framtid för Göteborg”

2017-10-24

Går allt enligt plan kan byggandet av Geelys innovationscenter på Lindholmen sätta igång redan nästa år. Det står klart efter att byggnadsnämnden sagt ja till att låta den kinesiska fordonstillverkaren sätta igång med detaljplanen för första etappen.
– När vi växer i skala och jobbar på en global arena med testarenor måste vi arbeta ännu hårdare med kommunikationen och nå ut, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Det var i slutet av juni 2017 som det kinesiska bilföretagets planer på ett stort innovationscenter med fokus på utveckling av elfordon i Göteborg blev kända. Centret beräknas, när allt är klart, ha omkring 3 500 anställda.

Beskedet om Geelys planer togs bland annat upp av IMCG i magasinet Smart City News.

– Ingen innovation utan kommunikation. Jag tycker att vi ligger långt fram när det gäller företagens egen innovation och produktutveckling, men ser en utmaning i att skapa ett innovativt förändringsarbete i samhället, sa Jonas Norrman, vd på IMCG, i programmet.

Stadsbyggnadskontoret skriver i sin bedömning bland annat att detaljplanen bedöms bidra till ett mer socialt hållbart Göteborg genom att området vid Pumpgatan är attraktivt för företagsetableringar som även har tydliga kopplingar till det företagskluster som vuxit fram på Lindholmen.

– Jag tror faktiskt att vi är den hetaste regionen i Europa och vi står på tröskeln till en mycket spännande framtid för Göteborg och Västsverige, sa Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, i Smart City News.

Målet är att Geelys detaljplan ska kunna antas av byggnadsnämnden före sommaren 2018.