Kommunikation

Kommunikation en hörnsten när staden utvecklas

2017-11-09

Nya områden utvecklas, städer växer och våra kvarter förändras.
Vi vet att kommunikation i samband med stadsutveckling måste anpassas efter hur man bygger, lever och arbetar idag. Medborgarna vill vara informerade och involverade. Avsaknad av kommunikation kan innebära både missat förtroende och missade affärer, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG.

Det byggs i Sverige. Bostäder, kommersiella fastigheter för kontor och handel, infrastruktursatsningar och nya stadsdelar. Många gånger med målsättningen att stadsbyggnadsprojekten ska främja social hållbarhet, att innovationsgraden ska vara hög samt att områdena ska vara både blandade och fossilfria.
– I större stadsutvecklingsprojekt är det flera parter med i processen. Kommun och entreprenörer som samverkar. Här är en stor kommunikationsutmaning – att samlas kring gemensamma kärnvärden som ska genomsyra byggprojektet hela vägen. Det ser onekligen illa ut om direktiven i en markanvisning inte följs upp på djupet varken i byggprocessen eller i det övergripande kommunikationsarbetet, säger Anna-Karin Dahlin.

Byggbransch, stadsplanerare och fastighetsägare behöver alla ta plats i debatten om hållbar stadsutveckling. Genom att ta position kan även nya affärsmöjligheter skapas.

Bra kommunikation bygger varumärke
För att nå resultat menar IMCG att det är viktigt att visa vad man som aktör eller samverkanskonsortium står för. Inte minst då många idag väljer leverantör utifrån trovärdighet och värderingar. Många gånger missar kommuner, byggherrar och fastighetsutvecklare att nå ut med sammanhanget om varför man förändrar och bygger vilket betyder missat tillfälle att informera, skapa en beteendeförändring eller nå ut med budskap till nya intressenter.
– Det är synd, då en utåtriktad kommunikation innebär möjligheter att öppna upp för diskussion och skapa intresse kring varför staden utvecklas som den gör. Byggbransch, stadsplanerare och fastighetsägare behöver alla ta plats i debatten om hållbar stadsutveckling. Genom att ta position kan även nya affärsmöjligheter skapas.

Tror inte på enstaka kampanjer
En organisation behöver arbeta med sin kommunikation löpande. Genom att vara konsekvent och bygga rätt innehåll kring sitt varumärke blir det tydligt vad organisationen står för. Exempelvis ska en kampanj aldrig behandlas som en enskild punktinsats utan alltid landa budskapet i något större.
– Medborgardialog är en självklar hygienfaktor, som ska anammas i en stadsutvecklingsprocess. Men för att inte fastna i enstaka reklamsatsningar och jippon – koppla tidigt in en slipad kommunikatör som kan följa med projektet och producera informations- och kommunikationsmaterial kontinuerligt. Det skapar en grundförutsättning för en långsiktig, trovärdig och öppen kommunikation, säger Anna-Karin Dahlin.