IMCG

Klartecken för omdebatterad tågsträcka

2018-01-31

Mark- och miljödomstolen har gett klartecken för bygget av Västlänken, den omdiskuterade järnvägssträckan som ska gå genom centrala Göteborg. Sex kilometer kommer att gå genom en tunnel och där tre underjordiska stationer ska byggas. 
– Vi tycker att det är skönt att man kommer vidare och att det är utrett. Kollektivtrafik är en viktig del för att skapa en hållbar mobilitetslösning för hela Västsverige, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Domstolen ger Trafikverket de obligatoriska miljö- och vattentillstånden som krävs för att bygga den framtida tågtunneln genom centrala Göteborg, men ställer också hårda krav på Trafikverket. Domen innehåller bland annat villkor för hur man ska mäta och kontrollera grundvattennivån, vilka bullernivåer som ska gälla och villkor för vibrationer och utsläpp av vatten.

– Göteborgs stad är en ledande innovationshub när det gäller miljöövervakning kring stora byggprojekt. Här är miljöförvaltningen, IVL Svenska Miljöinstitutet och IMCG med många andra aktörer involverade i att bygga framtidens miljöövervakningslösningar och vi ser fram emot att få vara med under resan och också bistå med att genomlysa Västlänken, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.