Kommunikation

Storyn bakom en innovation fängslar

2018-01-26

<strong>I de flesta av <a href=”http://imcg.se/projekt/” target=”_blank”>IMCGs uppdrag</a> och projekt finns en lovande innovation med mission att förbättra världen. Bakom innovationen finns en eminent forskare eller ett team drivna entreprenörer som brinner för det de utvecklar. Men sällan är det glöden och drivet i storyn som kommuniceras. </strong>

Istället flödar det av tekniskt avancerade, smala begrepp som få mottagare riktigt kan förstå och ta till sig. När vi kommer i kontakt med en innovation är det oftast, men inte alltid, inom en bransch där vi inte är experterna. Fördelen är att vi i <a href=”http://imcg.se/strategiska-konsulttjanster/ny-kommunikation/” target=”_blank”>journalistisk anda</a> utan problem kan ställa de där 100 frågorna som krävs för att komma till botten med vad innovationen egentligen syftar till – för målgruppen. I de flesta fall anses det inte finnas ett värde i att kommunicera förrän det man utvecklar är prövat och klart. Vi tänker tvärtom. Det är från starten av en innovation som storyn börjar. Det är genom storyn som marknaden görs redo för vad som komma skall.

Här är tre tips från IMCGs innovationsprojektledare och kommunikatör <a href=”mailto:amanda.vonmatern@imcg.se” target=”_blank”>Amanda von Matern</a>:

<strong>Språket </strong>– kopplat till en avancerad teknisk lösning är en hel ordlista av avancerade fackord. Om det inte bara är den redan invigda expert-publiken som ska nås måste man tvätta språkbruket. Rensa från ord som få begriper, förklara istället vad det är för värde som produkten ska tillföra och för vem.

<strong>Kontinuitet </strong>– låt din målgrupp löpande följa utvecklingen genom att skapa content i de olika miljöerna där innovationen utvecklas, både i labbet och där den senare ska användas. När det gäller innovationer är det särskilt intressant att kunna följa flera av de faser man ska gå igenom – allt från att söka mer <a href=”http://imcg.se/strategiska-konsulttjanster/finansiering-2/”>finansiering</a> när pengarna tar slut för att den tredje prototypen blev dyrare än man räknat med, till att den rullas ut på marknaden inför en förväntansfull publik.

<strong>Storyns stjärna</strong> – bakom en innovation står alltid en människa med en övertygelse om att något befintligt på marknaden kan göras bättre. Här är kärnan av det som kan beröra publiken. Varför valde hen att utveckla just den här lösningen på ett problem? Var det lätt, svårt? Precis som i tv-programmet Talang är det en fördel att påvisa det ofta hårda slit och övertygelse som ligger bakom. Att även visa det oväntade, de ögonblick det inte gick som man hade tänkt sig, skapar bra dramaturgi och medkänsla.

Slutligen, våga personifiera det tekniska och måla upp visionen i vackra scenarier där marknaden kan se sig själv och bli berörd.