Kommunikation

Europa ska bli bäst i världen på renat

2018-02-07

Klimatförändringar och vattenbrist gör att det ställs allt högre regulatoriska krav på att stål- och kemiindustrier ska minska vattenanvändningen i sina processer.
– Smart matchade innovationsteam ska tillgodose dessa krav när Europa ska bli bäst i världen på vattenreningshantering i processindustrin, säger Magnus Andersson, partner på IMCG och Innovation Manager i projektet InspireWater.

Här får små och medelstora teknikföretag testa och utvärdera sina högteknologiska vattenreningslösningar hos stora processindustrier inom stål- och kemiindustrin.

Innovationsteam
InspireWater är ett projekt inom H2020 som för samman aktörer från hela Europa för att lösa utmaningarna och ta fram innovativa tekniker för vattenhantering i resurskrävande stål- och kemiindustrier. Här får små och medelstora teknikföretag, som BLUE-tec, MOL Katalyst och BFI, testa och utvärdera sina högteknologiska vattenreningslösningar hos stora processindustrier inom stålindustrin såsom Sandvik och ArcelorMittal och Clariant, en gigant inom kemiindustrin.
– Tillsammans bildar de exploateringsteam som forskar i hur använd vattenmängd kan minskas, hur energiåtgången kan minimeras och hur man effektivast renar vattnet i processindustrier. Att som företag sitta på delar av den expertkunskap som krävs för att lösa problemet med ineffektiv vattenhantering i processindustrier, räcker inte. Teknologier måste testas av problemägarna – processindustrierna själva,  säger Magnus Andersson.

Innovationen måste ut på marknaden. IMCG leder innovationsarbetet inom exploatering och marknadsanalys för att skapa nytta och effekter av resultaten.

Ingen innovation utan kommunikation
Redan under första året av projektet har innovationsteamen i InspireWater indikerat på vattenhanteringslösningar som kommer att gynna samhället i stort. Projektaktörerna arbetar dock utifrån att en innovation inte räcker för att lösa samhällsproblemen. Innovationen måste ut på marknaden.
– IMCG leder innovationsarbetet inom exploatering och marknadsanalys för att skapa nytta och effekter av resultaten. Det gör vi bland annat genom att via strategisk kommunikation få industrin att förstå värdet av att ta till sig de nya teknologierna, hantera regulatoriska hinder och utveckla affärsmodeller som är livskraftiga på lång sikt, inte enbart under projekttiden, säger Magnus Andersson.

Löser ett växande samhällsproblem
UNESCO pekar på att trenden går från traditionell vattenrening i processindustrier till recycling och återanvändning av vatten. Enligt Global Water Intelligence (GWI 2015) skapar strävan efter att öka återanvändningen av vatten ett behov för ökad expertis. Fler och fler länder inser att de måste hitta nya lösningar kring vattenrening för att minimera användandet av vatten – en naturresurs som riskerar att ta slut, om vi fortsätter använda den som vi gör.
– De tekniska vattenreningslösningar som testas i InspireWater möter alltså de ökade krav som länder världen över ställer, eller inom kort kommer att ställa, på sina processindustrier. De tekniker som testas har potential till att bidra till nästa generation av vattenrecycling, säger Magnus Andersson.

Mer information om projektet >>