Kommunikation

INBJUDAN: Är ute det nya inne?

2018-02-15

Akademiska Hus, RISE, FOG, Chalmersfastigheter, IMCG, HDK och Case Studio bjuder in till inspirationsdag om framtidens arbetsplats.

NÄR: onsdagen den 14 mars
TID: 10:00 – 15:00, inkl. enklare lunch
PLATS: Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2

Skynda dig med din anmälan – antalet platser är begränsat.

Är ute det nya inne?
När gränserna för det traditionella kontoret suddas ut, är steget inte långt till att flytta delar av ett kontor utomhus. Hur designar man en så specifik miljö som ett utomhuskontor på bästa sätt? I utvecklingen av innovationsarenan och kontorshuset A Working Lab (JSP2) på Chalmersområdet planeras nu för en ny sådan miljö i Göteborg.

Susanna Toivanen, professor i sociologi vid Mälardalens Högskola berättar vad hennes studier om hälsa och arbetsprestation visar kring utomhuskontorarbete och delar med sig av erfarenheter från flera intressanta pilotprojekt.

Studenter från Teknisk Design vid Chalmers ger oss sina insikter så här långt från Vinnovafinansierade projektet Tysta Offentliga Rum, TOR. Projektet leds av IMCG och syftar till att skapa bullerdämpade platser eller andrum i stadsmiljö, men också hur prototypprodukterna kan användas i en utomhuskontorsmiljö.

Vi bjuder även in till en öppen diskussion kring frågeställningar som:
– Hur kan en god arbetsmiljö skapas, och vad är en god arbetsmiljö utomhus?
– Hur kan utomhuskontor bli så inkluderande och tillgängliga som möjligt?
– Vilka tekniska utmaningar innebär de?
– Hur kan kontoret samverka med platsen på ett positivt sätt?

Förutom inspel till A Working Lab ser vi möjligheten att etablera forskningsprojekt inom området, och vi söker andra som kan vara intresserade av att etablera sådan forskning tillsammans med oss.

Varmt Välkommen!

ANMÄL DIG HÄR

Vid Masthuggskajen i Göteborg har prototyperna från projektet Tysta Offentliga Rum testats. Hur ser ditt drömkontor ut?