Kommunikation

Svensk innovation utvald att presenteras på Smart Cities India 2018 Expo

2018-02-12

Internationellt: Innovationsprojektet LoV-IoT – miljöövervakning av  vatten och luft med IoT är utvalt av konferenskommittén för Smart Cities India 2018 att medverka i paneldiskussion med ämnet: IoT tillämpning, tjänster och implementeringar. Konferensen äger rum i New Dehli 23-25 maj. 

Om projektet: Med Internet of Things och sensorer, utvecklar projektet ett mer effektivt sätt för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer. Målet är att bidra till en förbättrad hälsa hos medborgare över hela världen genom att skapa en bättre grund för beslutsfattande och genom att ändra folks beteende. I projektet vidareutvecklas demonstratorerna från projektet Miljöväder. Projektet samlar flera organisationer och företag i Göteborgs Stad för att implementera IoT för miljöövervakning med IoT av luft och dagvatten.

Projektresultatet blir tillgängliga, tillförlitliga och vailderade IoT-produkter och -tjänster som bland annat kommunicerar med invånarna. Projektet kommer att spela en nyckelroll i stadsutvecklingen för Göteborgs Stad och för kommande samhällsinvesteringar. Projektet passar väl in i kommunens pågående arbete med luft- och vattenkvalitet kombinerat med digitalisering. Tack vare lag- och regelkrav som kräver att städer och länder förbättrar sitt arbete med luft- och vattenkvalitet samt ökade krav från medborgare har projektet god potential att spridas nationellt och internationellt.

IVL och Göteborgs Stad leder och koordinerar projektet. IMCG leder arbetspaketet för resultatspridning, affärsutveckling och marknadsföring.

Följ projektet här.

Projektet är delfinansierat av IoT Sverige, Formas och Vinnova.