Filmklipp

Video för renare vatten: MOL

2018-02-20

I Horizon 2020-projektet InspireWater leder IMCG arbetspaketet för Exploatering, affärsutveckling och kommersialisering. För att stötta de tre medverkande teknikbolagen, som utvecklar olika lösningar för att rena vatten i processindustrin, producerar vi en video för respektive innovation. Här är den första av dem som producerats för MOL Katalysatortechnik i Tyskland.

Vill du också nå ut med video? Anmäl ditt intresse till kursen ”Filma med mobilen” eller kontakta oss för att beställa en produktion.