Kommunikation

PRESSMEDDELANDE: Projektet LoV-IoT vinnare av priset Årets ITSM-initiativ

2018-04-12

Under ITSMF–konferensens galakväll på Munchenbryggeriet igår fick projektet LoV-IoT ta emot priset som Årets ITSM-initiativ. ITSM står för IT Service Management och det är tredje året priset delas ut.
– Vi vann! Det här ska vi vara stolta över, säger Stefan Lindgren, CTO på Talkpool, partner i projektet som var på plats och tog emot priset.

Motiveringen till priset lyder:

”I en tid där miljöföroreningar i Sveriges största städer nått en nivå som potentiellt föranleder begränsningar i städers expansion samt direkt påverkar invånarnas vardag, har detta projekt angripit en komplex problematik med ett pragmatiskt förhållningssätt och användande av moderna IT-gränssnitt. Projektet har, trots flera olika intressenters preferenser lyckats enas om en modell, som involverar och engagerar invånarna, baseras på öppna datamodeller och skalbarhet, fokuserar på kostnad och användbarhet samt ger våra städer en möjlighet att påverka hur de utvecklas och växer.”

Bakgrund
LoV-IoT pågår sedan hösten 2017 och syftar till att bidra till bättre folkhälsa genom utveckling av städernas luft- och vattenövervakning – med hjälp av sensorer och Internet of Things-teknologi. Frågor som projektet tar avstamp från:
– Om du och jag skulle kunna se luftens föroreningsnivåer i vår stad när som helst, vad skulle det innebära för våra egna aktiviteter och resor?
– Om stadens vattenreningsverk kan varna för förorenat dagvatten när det är översvämning i systemen – vad skulle det innebära för deras möjligheter att stoppa spridning av föroreningar?

För att kunna svara på dessa frågor behöver vi sensorer som är enkla, många, billiga och lätta att installera. Det är något som LoV-IoT kommer att leverera. Projektet använder digitalisering och demokrati för att förbättra luft- och vattenkvaliteten i städerna och därefter människors hälsa.

Projektet medfinansieras av IoT Sverige, EnergimyndighetenVinnovaFormas och består av 15 partners:
Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen, Projektledning, behovs- och projektägare, IVL Svenska Miljöinstitutet, stöttar projektledning och är intresserade av produkter för miljöövervakning, RISE Acreo, utvecklar sensorer, Vinnter, TalkPool och Ericsson, leverantörer av IoT – produkter och tjänster. Ser affärsmöjligheter, IMCG Innovation Management and Communication Group: arbetar med kommunikationsstrategi, affärsutveckling och resultatspridning, Hagström Consulting, arbetar med resultatspridning och öppen data, RISE Interactive, Universeum och Rent Dagvatten, fokus på kompetensförsörjning för allmänhet och företag, Uppsala Stad och Molina Center i Santiago, är kravställare såsom Göteborgs Stad och kommer att demonstrera skalbarheten av konceptet. Insplorion, utvecklar sensorer, bland annat en ny för luftföroreningar, Swedish Hydro Solution, de har en dag-för-dag lösning som de vill testa möjligheten att förfina med IoT, Trafikverket, ser möjligheten att tillämpa IoT-lösningar för att kunna agera snabbare och effektivare vid konstruktioner och byggnation, specifikt i arbetet med Västlänken.

Bakom priset står ITSMF Sweden, som är en ideell förening och ägs av sina medlemmar. itSMF arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management.

För mer info:
Fredrik Hallgren fredrik.hallgren@ivl.se
Phone. +46 10-788 67 83

www.loviot.se