Innovation

Smart matchmaking för att ta innovationer vidare

2018-04-17

Föreställ dig en leverantör som erbjuder en färdig lösning som hjälper städer att ta sig an morgondagens utmaningar. Föreställ dig sedan en stad som vill men som ännu inte har verktygen att hantera denna typ av upphandling. För att inte fastna här, arbetar IMCG dagligen med att bygga broar mellan innovation och marknad och använder sig av smart matchmaking.

– Om ditt företag levererar smarta lösningar inom energi, mobilitet eller ICT och vill nå ut till den europeiska marknaden kan vi matcha dig med relevanta smarta städer, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare på IMCG.

Affärsmodeller anpassade för att matcha staden som köpare
En affärsmodell beskriver, kort sagt, hur ett företag tjänar pengar men också hur de levererar värden och lösningar till exempelvis en stad till ett pris som staden finner acceptabelt. Affärsmodellen är skalbar, ekonomiskt tilltalande och förknippad med relativt låg risk.

I innovativa EU-projekt som InspireWater, IRIS, och United-Grid har IMCG hand om innovationsprocesser och arbetar med teknikleverantörer som utvecklar energi-, mobilitet- och ICT-lösningar. Lösningar som hjälper städer att ta sig an utmaningarna för att nå de globala hållbarhetsmålen. Här måste leverantörernas affärsmodeller i många fall anpassas för att matcha behoven hos målgruppen – städerna.

Vår roll är att se till att smarta städer förstår vilka lösningar som redan finns tillgängliga på marknaden och vad som demonstreras och snart är redo för replikering.

IMCG är inte bara engagerade i flera stora europeiska projekt som involverar städer och kommuner, utan är också en del av det europeiska innovationspartnerskapet: European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, EIP-SCC. Detta ger tillgång och kunskap om nästan 80 så kallade ”light house”- och följestäder.

– Vi vet vilka utmaningar de står inför och vilka lösningar de kan vara intresserade av. Vår roll är att se till att smarta städer förstår vilka lösningar som redan finns tillgängliga på marknaden och vad som demonstreras och snart är redo för replikering, säger Ulrika Wahlström.

Är ditt företag redo att erbjuda europeiska städer smarta innovationer inom energi, mobilitet eller ICT? Kontakta Jonas Norrman.