IMCG

Medborgarna avgörande för att bra idéer ska slå på marknaden

2018-05-15

När städer anpassar sig till nya regler och hållbarhetsmål krävs det allt som oftast en förändring av medborgarnas beteende.
– Men medborgare är människor, precis som du och jag, och vi kommer knappast att börja med något nytt som vi inte förstår meningen med, säger Ulrika Wahlström, Innovation Project Manager, IMCG.

Många av de projekt IMCG jobbar med handlar om städer som testar smarta, hållbara lösningar i demonstrationsdistrikt. För att kunna lansera en ny lösning är det avgörande att ha de boende i området med sig när den långsiktiga målsättningen är att göra hela staden smartare. I Horisont 2020-projektet IRIS jobbar vi med Willem-Jan Renger, ansvarig för HKU Innovation Studio, Utrecht, och expert inom området medborgare engagemang. Han förklarar att tvinga på medborgare en ny teknik enkelt kan leda till att medborgare slutar engagera sig. Det är ofta vad som händer när städer är för ivriga att nå hållbarhetsmål och enbart kontrollerar att leverantören av den nya tekniska lösningen uppfyller de krav som står i ansökan eller kravspecifikationen. Det finns inget fokus alls på det resultat som lösningen bidrar med.

En app-designer bidrar till ökad marknadsgenomslag om innovationsdesignen utgår från de behov som de som kommer att använda innovationen har.

En app löser inte allt per automatik
Hållbara lösningar, såsom delade mobilitetstjänster, associeras ofta med just en app. Den här appen är många gånger designad av någon som vill förse dig som medborgare med mesta möjliga information. Det blir mycket information, det. I det här fallet är det troligtvis så att du främst är intresserad av hur du ska boka en bil, var den ska hämtas, lämnas osv. Om du är överöst med information som du inte har användning för, kommer du snart tröttna, sluta använda appen och ditt beteende kommer inte att ändras. Stadens hållbarhetsmål kopplat till att minska antalet privatägda bilar i stadskärnan kommer således att misslyckas.

Hur man kan undvika vanliga misstag
Willem-Jan Renger poängterar att om en app ska lanseras som en ”touchpoint” – tillfället där en ny tjänst och medborgaren möts, så kommer designern  att bidra till ökat marknadsgenomslag om innovationens design utgår från de behov som de som kommer att använda innovationen har. I det här fallet rör det bilägare som ska ta steget mot att dela mobillitetstjänster istället för att äga en egen bil. Genom att ta reda på vilka drömmar och ambitioner medborgaren har, när hon kommer att använda appen, om hon har tillgång till internet, vilken typ av mobil hon har, hur mycket tid hon kommer att bidra med och hur mycket det kommer att störa hennes vanliga liv, så kommer designern ha mycket bättre förutsättningar att skapa en touchpoint som verkligen fungerar.

Det finns många modeller som kan användas för användar-driven innovationsdesign. En av dem är SCOPE, som används av HKU. Den är mycket effektiv och omfattar ett frågebatteri som är strukturerade och anpassade efter specifika innovationsprojekt eller företagsidéer som ska lanseras.

Stark inverkan på affärsmodellens utformning
Både HKU och IMCG är involverade i projektet IRIS, där flera integrerade lösningar ska introduceras till och användas av medborgare i och utanför Europa. Där finns till exempel delade mobilitetstjänster från Vulog och Trivector, energieffektiviseringstjänster från Metry och öppna data tjänster som erbjuds av Göteborgs Stad, Nice och Utrecht. Många av dessa tjänster är knutna till en app.
– Att samla relevanta fakta om medborgarna kommer att ha en stark påverkan på affärsmodellerna till de integrerade lösningar som projektet IRIS erbjuder, säger Ulrika Wahlström, Innovation Project Manager, IMCG.

IMCG har av sju europeiska städer utsetts att ta hand om den horisontella innovation management processen och vi arbetar med samtliga 43 projektpartners för att kunna identifiera och vidareutveckla hållbara affärsmodeller som kan replikeras, inte bara av städer som ingår i projektet, utan i andra städer, både inom och utanför Europa.