Kommunikation

Ny forskning: 3D kan lyfta handeln

2018-06-11

Handeln har idag stora utmaningar. Fysiska butiker lägger ner samtidigt som e-handel brottas med felköp och returer. Nu visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm att digitala verktyg för interaktiv visualisering av produkter kan vara nyckeln till att få grepp om problemen.
– Kunden idag vill inte ha någon skillnad mellan fysisk och digital handel. Digital visualisering blir ett viktigt steg i att sudda ut gränserna däremellan, säger Carl-Philip Ahlbom, forskare på Center for Retailing vid Handelshögskolan.

Under våren har forskare på Handelshögskolan i Stockholm undersökt hur kunders köpupplevelse påverkas med stöd av digital produktvisualisering. I studiens första fas jämfördes en vanlig produktsida med en fiktiv sida där kunden kunde interagera med produkten och testa dess funktioner i 3D direkt i e-butiken. Starka effekter syntes på flera aspekter, såsom köpvilja och produktens uppfattade kvalitet. Verktyget som användes i forskningsstudien var 3ngage utvecklat av Spook AB.

Enkelt förklarat en mycket grundlig att-göra-lista för varje nyckelaktör och involverad organisation att följa under kampanjperioden.

IMCG PR-leverantör
För att nå ut med resultatet har IMCG anlitats för att arbeta med ett kampanjupplägg för PR och sociala medier.
– För att arbeta så smart och effektivt som möjligt har vi tagit fram en tydlig strategi för budskapsspridning som innehåller vad som ska publiceras på exempelvis hemsidor, Facebook och LinkedIn. Även när det ska publiceras och av vem. Enkelt förklarat en mycket grundlig att-göra-lista för varje nyckelaktör och involverad organisation att följa under kampanjperioden. Vi har även hjälpt till i framtagande av pressmeddelande, kontaktlista till media och filmmaterial för sociala medier, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikatör på IMCG och som ansvarat för uppdraget.

Kärnvärden
I kampanjarbetet har det varit viktigt att hitta rätt budskap och fokusera på nyhetsvärde.
– För oss är det alltid viktigt att arbeta med trovärdig kommunikation och säkerställa att allt publicerat material bygger varumärket som helhet. Det ska aldrig finnas enskilda statusuppdateringar eller pressmaterial som inte följer den övergripande agendan. Därför är det viktigt att arbeta med ett helhetstänk och inte enskilda separata insatser utan alltid se till hur flera aktiviteter över tid ska kroka an i varandra.

Behöver ni hjälp med pr, positionering eller sociala medier? Hör av er!

Copyright bild: Spook AB