IMCG

Vi presenterar dig för 100 smarta städer

2018-06-19

Brukade du säga att du jobbade inom automotive eller fordonsindustrin, men pratar nu mest om e-mobilitet? Är du en elleverantör som numera fokuserar på att få folk att välja förnybar energi? Har du insett att genom att dela data med andra kan du bidra till att både förbättra dina egna, andras och vår planets möjligheter att lyckas? Bra! Låt IMCG introducera dig till en värld av smarta städer!

Att nå de smarta städerna

Genom IMCGs arbete i projekt som IRIS och Celsius har vi lärt känna över 100 smarta städer och städer som har ambitionen att bli ännu smartare. Vi har kontakter både på stadsnivå och bland de nyckelorganisationer och nyckelföretag som är verksamma inom städerna. Om du vill ta en aktiv roll i en smart stad kan det innebära att du behöver justera din affärsmodell. Vi matchar dina produkter och tjänster med de smarta städernas behov.

Bli en del av den smarta staden

Smarta städer vet att de måste få ordning på en rad saker för att nå de globala hållbarhetsmålen. När vi på IMCG jobbar med smarta städer ser vi att många av dessa mål kan nås om städerna fokuserar på lösningar inom mobilitet, energi och öppna data.

”Men, självklart är det inte städerna som på egen hand löser problemen. Snarare är det så att smarta städer möjliggör en marknad där företag – såsom ditt – kan förse staden med rätt kompetens, tjänster och produkter, säger Ulrika Wahlström, Innovationsprojektledare, IMCG.

Mobilitet– Vi vet att biltillverkare kan spela en central roll i en modern stad. Vi vet också att bilar inte kommer köras eller användas i framtidens städer på samma sätt som idag.

Energi– Elleverantörer befinner sig redan på en marknad i förändring där konsumenter blir ”prosumers”, det finns möjligheter för energilagring och ett ökat användande av förnybar energi.

Öppna data– Det nya sättet att dela data bäddar för möjligheter som vi inte ens kan föreställa oss vidden av.

 

Vill du veta mer om IMCGs kontakter med och i smarta städer? Kontakta Jonas Norrman eller Ulrika Wahlström.