IMCG

Video för renare vatten: BLUE-tec

2018-06-20

IMCG leder arbetspaketet för exploatering, affärsutveckling och kommersialisering i Horisont 2020-projektet InspireWater. Projektet har till syfte att ta fram innovativa tekniker för vattenhantering i resurskrävande stål- och kemiindustrier och för att stötta de teknik bolag som utvecklar nya spännande lösningar, producerar IMCG en video för respektive innovation. Det här är videon för nederländska BLUE-tec, ett innovativt team som utvecklar membransystem.

Vill du också nå ut med video? Anmäl ditt intresse till kursen ”Filma med mobilen” eller kontakta oss för att beställa en produktion.