Kommunikation

Tre tips till kommunala bolag inför valet 2018

2018-08-29

Kommunala bolag spelar en viktig roll för utvecklingen av hållbara smarta städer i Sverige. Men när bolagens styrelser byts ut till följd av det kommande valresultatet riskerar satsningar tappa styrfart. 

– Nya personer ska ta vid där andra slutade. Dessutom ska verksamheten möjligen förhålla sig till andra politiska perspektiv. Då blir det viktigt med tydliga ägardirektiv så att även nytillsatta styrelser vågar agera på nya innovationer. Om de kommunala företagen tvekar kan det utgöra ett hinder för lokal utveckling och minskad hållbarhet som resultat, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Under hösten kommer IMCG att hjälpa två kommunala bolag, ett energibolag och ett destinationsbolag, att behålla tempot i utvecklingen av staden samtidigt som styrelseledamöterna byts ut efter valet. Dessa bolag står inför utmaningar när det gäller innovation och hållbarhet.

– Utvecklingstakten går allt snabbare, dels för att kraven på ökad hållbarhet stärks och dels för att verktygen inom digitalisering slår igenom på alla marknader. Bolagsstyrelserna har en ansvarsfull uppgift att styra bolagen rätt under hög fart, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Tre tips till kommunala bolag i valtider

Det finns en rad saker att tänka på i höst för ägare, styrelser och ledning i kommunala bolag när styrelsens medlemmar byts ut i samband med valet. Här sammanfattar vi tre faktorer som kan vara avgörande för att de nya styrelserna ska kunna hålla uppe styrfarten:

  1. Ha raka ägardirektiv – som beskriver varför bolaget finns och vart verksamheten är på väg
  2. Ge den nya styrelsen underlag och relevant stöd så att det framgår vad som ska göras för att nå målen
  3. Ha en tydlig kommunikationsstrategi på plats – som visar hur bolagets ledning har tänkt genomföra satsningen

Kommunala bolag nyckelspelare i smarta städer

Kommunala bolag spelar en viktig roll för utvecklingen av hållbara, smarta städer i Sverige. Som ansvariga för lokal infrastruktur är det viktigt att de vågar agera på nya innovationer som kan bidra till ökad hållbarhet. Balansen mellan att våga fortsätta utveckla befintliga lösningar och att komplettera med nya lösningar är svår och det finns ofta tydliga politiska perspektiv i frågorna, såsom sysselsättning hos lokala företag. Om de kommunala företagen tvekar kan det utgöra ett hinder för lokal utveckling och minskad hållbarhet som resultat.

Bolagsstyrelserna har en ansvarsfull uppgift att styra bolagen rätt under hög fart.

I kommunala bolag finns extra utmaningar när det gäller att styra rätt under hög fart. De kommunala bolagen har i huvudsak politiskt tillsatta styrelser som till stor del består av politiker. Dessa är ofta lekmän som saknar lång erfarenhet av den bransch eller den kundmarknad där bolaget agerar. Kommunala bolag styrs även av kommunallagen, som sätter begränsningar för hur man kan agera, samt av ägardirektiv som lägger politiska dimensioner på hur man som bolag ska agera.

Ibland kräver ägardirektiven att kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige tar vissa större beslut. Detta kan innebära att beslutprocessen blir mer långsam än i privata bolag. Riskerna för att sekretessbelagd affärsinformation läcker ökar när uppåt ett hundratal personer är involverade i beslutsprocessen. Dessa beslutsprocesser kan uppfattas som riskmoment av privatägda samarbetspartners och skapa osäkerhet kring det kommunala bolagets kommersiella beslutskapacitet.