Filmklipp

Video för renare vatten: BFI

2018-08-08

InspireWater är Horisont 2020-projektet som har till syfte att ta fram innovativa tekniker för vattenhantering i resurskrävande stål- och kemiindustrier. IMCG leder innovationsarbetet inom exploatering och marknadsanalys för att skapa nytta och effekter av resultaten och producerar även video för de innovativa teknikerna. Detta är filmen för tyska forskningsinstitutet BFI och deras Magnetic separator.

Vill du också nå ut med video? Anmäl ditt intresse till kursen ”Filma med mobilen” eller kontakta oss för att beställa en produktion.