IMCG

IMCG rekryterar känd innovationsprofil

2018-09-27

Med en gedigen bakgrund inom såväl näringsliv som akademi och offentlig sektor tar Lena Holmberg nu plats som innovationsprojektledare på IMCG.
– Med en bred erfarenhet inom digitalisering, inte minst kopplad till städers utveckling, stärker vår nya medarbetare oss som aktör, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Lena Holmberg är en känd profil inom det västsvenska innovationssystemet och kommer senast från en anställning inom Trollhättans Stad. Där med uppgiften att göra staden till ett innovations-lab för tester och idéutveckling inom det som kallas ”mobility-as-a-service”.
– De stora hållbarhetsutmaningar vi har och står inför kan bara lösas genom att människor från olika bakgrunder och sektorer jobbar tillsammans. Genom att jag har varit på så många olika ställen i innovationssystemet så har jag en förståelse för drivkrafter och ramar som finns hos olika individer och organisationer, säger Lena Holmberg.


Fokus på science parks

Med rekryteringen av Lena Holmberg fördjupas IMCGs relationer till svenska science parks och offentlig sektor på kommunal, regional och nationell nivå. Dessutom utökas bolagets expertis med ytterligare en person som kan arbeta med stora ansökningar till exempelvis EUs forsknings- och innovationsprogram.
– Min erfarenhet av innovationsprocesser är att de är mycket mer komplexa än man först tror. Det tar längre tid, involverar fler personer från många organisationer och kräver mer finansiering än man anar i början. Därför behöver man jobba på ett integrerat sätt med dessa frågor, vilket jag ser fram emot att få göra på IMCG.


Samhällsutveckling

Enligt IMCGs kärnvärden ska grunden av de uppdrag företaget åtar sig bidra till framtidens städer och en positiv samhällsutveckling.
– När man arbetar med hållbarhetsfrågor kan det ibland vara lätt att bara se problem överallt. Då är det bra med ett arbetssätt som utgår från vad som fungerar riktigt bra och expandera det för att skapa den energi som behövs i förändringsarbetet. Jag ser fram emot att få jobba med människor som liksom jag brinner för att skapa ett hållbart samhälle, både i det lilla och det stora, säger Lena Holmberg.