IMCG

Öka möjligheterna att komma ut på marknaden

2018-09-06

– Många av de företag vi jobbar med erbjuder tekniska lösningar som bidrar till att lösa globala klimatfrågor. Men hur väl en teknologi än fungerar, så kommer den inte slå på marknaden om inte teknikföretaget känner marknaden, säger Ulrika Wahlström, Innovation Project Manager, IMCG.

Marknadstrender, lagar och regler, likväl som att förstå att det kanske finns nya vägar att nå den potentiella kunden, är faktorer som innovativa företag måste vara medvetna om. Det räcker inte med att ”bara” vara en expert på teknologin som man erbjuder.

Du som utvecklar en ny teknologi antar kanske att du inte har några konkurrenter. Ingen annan erbjuder det du gör. Men sanningen är den att du konkurrerar med de gamla teknologierna, som du vill ersätta. Och om du ska kunna slå dig in på marknaden måste du få dina potentiella kunder att lära sig att tänka nytt och bete sig annorlunda. Varför ska de välja att byta till en ny teknologi om den gamla fungerar utmärkt?

Potentiella kunders gamla vanor kan vara det som utgör störst hot för dig som erbjuder en ny teknologisk lösning.

IMCG arbetar i projektet InspireWater med innovation management och har tagit fram en marknadsanalys för partners i projektet. InspireWater tar fram innovativa tekniker för att öka effektiviteten av vatten- och råmaterialsanvändning i de  resurskrävande stål- och kemikalieindustrierna. Projektet stödjer implementeringen av nya, resurssnåla teknologier. Tre små- och medelstora företag, SME:er;  MOL, BFI och BLUE-tec, testar och vidareutvecklar sina vattenreningsteknologier hos de globala processindustrierna Sandvik, ArcelorMittal och Clariant. Arbetet fortlöper mycket bra och stora framsteg görs. Samtidigt förbereder IMCG SME:erna på att kunna komma ut på marknaden.

– Ett sätt att förbereda företag på att komma ut på marknaden är att studera marknaden. IMCG har tagit fram en marknadsanalys som ger SME:erna en överblick och information om faktorer som kan komma att påverka deras chanser att komma ut på marknaden, säger Ulrika Wahlström, IMCG.

Just den här marknadsanalysen fokuserar på vattenreningstekniker i processindustrin och syftar till att ge BFI, MOL och BLUE-tec en överblick och information om marknadstrender, lagar, regler, processindustrins inköpsvanor, konkurrenter, konkurrerande tekniker samt en bild av styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT).