Kommunikation

Pressmeddelande: Svensk IoT-lösning sprids till Chile

2018-09-20

Nästa vecka är IMCG på plats i Santiago, Chile med IoT-projektet LoV-IoT
– Ett projektmål är att 20 städer eller organisationer ska ha signerat ett Letter of Intent innan projektavslut i juni 2020. I bagaget på resan till Chile finns det nyutvecklade sensorer som ska testas, men också två LOI, vilket känns fantastiskt spännande, säger Amanda von Matern, som leder arbetspaketet för resultatspridning i projektet.

Pressmeddelande publicerat på IoT Sveriges Newsroom:

IoT-hubben LoV-IoT i Göteborg har skapat en IoT-lösning för luft- och vattenövervakning i syfte att bidra till bättre folkhälsa. Nu ska den spridas internationellt. Startskottet för en storskalig testarena i Santiago de Chile sker i samband med ett officiellt besök 24-26 september.

”IoT Sveriges vision är att svensk offentlig sektor i samarbete med företag och akademi, ska bli världsledande på att nyttja möjligheterna med IoT. Det är därför mycket spännande att vi nu får möjlighet att testa våra projekts kunskap och lösningar internationellt”, säger Jin Moen, programchef för IoT Sverige.

Den svenska delegationen med representanter från IoT-hubben LoV-IoT och programchef för IoT Sverige, kommer att träffa Chiles miljöminister Carolina Schmidt, samt nobelpristagaren i kemi 1995, professor Mario Molina, som visat stort intresse för den svenska IoT-lösningen. Som en del av mötet kommer ett samarbetsavtal mellan SOFOFA (Federation of Chilean Industry) och LoV-IoT-projektets parter att undertecknas. Även den svenska ambassadören i Chile, Oskar Stenström, kommer att delta vid mötet.

IoT-hubben i Göteborg har sedan hösten 2016 arbetat med att utveckla stadens luft- och vattenövervakning med hjälp av IoT-baserade lösningar, i syfte att bidra till bättre folkhälsa. Projektet finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Hubben drivs av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, och övriga parter är Ericsson, Hagström Consultant, IMCG Innovation Management and Communication Group, Insplorion, IVL Svenska Miljöinstitutet, Molina Center Santiago de Chile, Rent Dagvatten, RISE, Swedish Hydro Solution, TalkPool, Trafikverket, Universeum, Uppsala kommun och Vinnter.

IoT Sverige är ett av 17 strategiska innovationsprogram inom ramen för Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Programmen ska genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

För mer information:

www.iotsverige.se Programchef IoT Sverige, Jin Moen, jin.moen@iotsverige.se,  018-471 72 70

www.loviot.se Projektledare Lov-IoT, Ågot Watne, agot.watne@miljo.goteborg.se, 031-368 39 86

För pressbilder och newsroom för publicering se original pressmeddelande här.