Kommunikation

Så påverkas du på sociala medier inför valet

2018-09-04

Med bara dagar kvar till det svenska riksdagsvalet trappar de politiska partierna upp sina aktiviteter i sociala medier. Och hur du påverkas är inte en slump. Vi har listan som gör dig medveten.

Internetstiftelsen i Sverige har benämnt årets val till landets första ”internetval” då TV, radio och tidningar inte längre är de främsta källorna för politisk information för stora delar av befolkningen.
– Partierna går på högtryck i sina digitala valstugor på nätet, där de med enkla medel kan placera sin information rakt in i ditt dagliga flöde på sociala medier, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG.

Här är listan som gör dig medveten och uppmärksam:

Vad du ser – medvetet placerat
De politiska budskapen som du exponeras för är noga planerat. Partier, lobbingverksamheter och intresseorganisationer betalar för att få spridning på sin information styrt utifrån exempelvis ålder, familjeförhållande, bostadsort, vilka sidor du följer i sociala medier och vad du trycker tummen upp på.
Egentligen är det inte konstigare än att politiska partier affischerar mer i vissa orter än i andra eller köper sidannonser i olika medier beroende på målgrupp. Problematiken ligger snarare i att vem som helst kan betala för en annons med målet att påverka i en politisk riktning och som då med samma mekanismer sprider desinformation eller propaganda. Det kan även skapas kontroversiella inlägg och planterade diskussioner i kommentarsfält genom fejkade personkonton för att öka spridningen organiskt. Den digitala källkritiken är oerhört viktig just nu. Var uppmärksam på avsändaren.

Så ser du aktiva annonser
Är du nyfiken på att se vilka annonser och sponsrade inlägg som de politiska partierna har aktiva? Vi lovar att du kommer att bli förvånad. Dels över mängden inlägg, dels över insikten att många uppdateringar har du inte ens sett med anledning av målgruppssegmenteringen. Kanske ger det dig en mer omfattande bild av vilka budskap de olika partierna står bakom.

Gå in på de politiska partiernas Facebooksida. Under menyvalet ”Info och annonser” visar Facebook alla annonser som den aktuella sidan för närvarande har aktiva på Facebook och Instagram.

Influencers är de nya makthavarna
Idag är det vanligt att influencers, personer med många följare på sociala medieplattformar, har större publik än traditionella medier. Och deras förtroende hos följarskaran är skyhögt, vilket skapar en mycket stark plattform för påverkan. Dock behöver inte en influencer märka sina inlägg med samarbete eller informera om sponsring, även om personen ingått ett affärsavtal med ett politiskt parti för att sprida innehåll som stöttar partiet. Detta då formatet att sprida åsikter skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, istället för marknadsföringslagen. Du kan därmed vara utsatt för en påverkanskampanj från exempelvis en bloggare eller instagramprofil utan att det är reklammärkt.

Dagens tips – Den trovärdiga kommunikationen
Flera av partierna och de politiska nyckelpersonerna vrider naturligt upp sina aktiviteter på sociala medier som en punktinsats i valtider. Hade de istället kontinuerligt och över tid arbetat med ett aktivt innehåll, där de kommenterar och berätta om sin politik och dess effekter som också leder till medborgardialog, skulle de skapat mer trovärdiga plattformar. Att främst använda sina sidor för ett betalt annonseringsflöde eller för att nå ut med pressmeddelanden under året bygger sällan en trogen och intresserad följeskara.