Innovation

Fokusera på ekosystemet runt tekniken

2018-10-09

– För att uppnå impact och framgång på marknaden måste vi fokusera på ekosystemet som omger tekniken. Processen vi kallar innovation management, säger Marie-Christine Napier, projektledare IMCG UK.

IMCG är involverade i flera olika EU-projekt. Den gemensamma nämnaren för dem är att de utvecklas kring avancerade lösningar som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. I InspireWater-projektet demonstreras innovativa tekniker för vattenhantering i resurskrävande stål- och kemiindustrier. Teknikerna testas på Sandvik, Clariant, Dow Water Solutions och ArcelorMittal. Förutom lyckade testresultat i projektet, måste man även fokusera på strategisk kommunikation, affärsplanering, kommersialisering, IPR-strategi, marknads-och kundanalys. IMCGs roll är att göra alla projektpartners medvetna om att detta behövs för att tekniken ska kunna nå marknaden.

Innovationskapacitet och förmåga
– Vi tittar på innovationshanteringsprocesserna i de större företagen i Inspirewater-projektet och kan även jämföra dessa med andra EU-projekt där vi är engagerade, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare på IMCG.

Eftersom IMCG jobbar med flera EU-projekt, som United-Grid och IRIS, kan en kunskapsöverföring säkerställas mellan projekten och mellan olika typer av branscher. Det kan mycket väl vara så att ett stort energibolag i projektet United-Grid visar sig hantera innovation på ett sätt som andra industrier, såsom processindustrin i Inspirewater-projektet, skulle kunna lära av. Och vice versa.

IMCG tittar på de större företagens innovationsstrategier, hur innovativ organisationskulturen är och andra faktorer som möjliggör innovation och analyserar sedan resultatet. En teknologi som har validerats och visat positiva resultat efter demonstration ska inte sluta sin resa där, som ett positivt testresultat. IMCG strävar efter att tekniken ska nå ut på marknaden. Det kan vara där den har testats, på ett systerbolag, hos andra projektpartners industrier eller utanför projektkonsortiet.

– Det övergripande målet för oss är att få lösningarna hela vägen till marknaden. Vi ser inte enbart till Europa utan hela världen, säger Ulrika Wahlström.