Innovation

Smarta industrier återvinner och återanvänder vatten

2018-10-04

– Vattenbrist är inte en trend, det är ett faktum. Det här är något som verkligen påverkar processindustrin, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare på IMCG.

Horisont 2020-projektet Inspirewater arbetar för att processindustrin ska kunna genomföra hållbara vattenhanteringslösningar i resurskrävande stål- och kemiindustrier.

EU satsar stort på bättre vattenhushållning i Europas industrier och InspireWater-teknikerna kommer att öka vatten- och resurseffektiviteten med 20-30% inom processindustrin. Projektet fokuserar initialt på stål- och kemi, men det långsiktiga målet är att tillämpa teknikerna i fler sektorer för maximal effekt

En magnetisk separator, en katalysator och olika typer av membran demonstreras på Dow Water Solutions, Sandvik, ArcelorMittal och Clariant. IMCG leder innovationsarbetet inom exploatering och marknadsanalys för att skapa nytta och effekter av resultaten, bland annat genom att skapa acceptans inom industrin, hantera regulatoriska hinder och utveckla affärsmodeller som står livskraftiga efter projektets slut.