IMCG

Alla ska med men hälften är kvar

2018-11-30

Sir Tim Berners-Lee gjorde ett stort intryck på Per Sjögren från HiQ när han var på Lisbon Web Summit 2018 nyligen. Han uppmanade alla i publiken på GREAT:s trendseminarium att gå med i uppropet #ForTheWeb.
– Det är fantastiskt att halva världens befolkning har tillgång till Internet, men fortfarande står väldigt många utanför.

Enligt Per Sjögren så var teknik och demokrati ett stort ämne på konferensen. Tony Blair pratade om hur politiker måste förstå den tekniska revolutionen vad gäller både hot och möjligheter, men också jobba med att förbereda människor på vad som kommer. Ett exempel som togs upp var hur Kina använder AI för att exempelvis hjälpa polisen att känna igen brottslingar men också för att monitorera skolbarn för att se hur de uppför sig i klassrummen. Hur ser vi på det i Europa? En annan fråga som togs upp är företagens ansvar när förtroendet för politiker sviktar och människor börjar sätta sin ideologiska tilltro till kommersiella bolag.

Ansvar att sprida kunskap
IMCG jobbar med många projekt som rör hur ny teknik inom Smarta Städer kan göra det bättre för många och där vi tar ansvar för att sprida kunskap om den nya tekniken. Ett exempel är projektet LoV-IoT där vi bland annat samarbetat med Universeum och Vetenskapsfestivalen för att visa på hur sensorer kan användas för att visa på hur staden mår miljömässigt.

GREAT är en samverkansarena för IT-infrastruktur och digitaliseringsfrågor.