Samhällsbyggnad

Innovativa transportlösningar för hållbar stadsutveckling

2018-11-22

När städer byggs allt tätare behövs nya lösningar för hållbar person- och godsmobilitet. Tillsammans med 25 andra aktörer ska IMCG vidareutveckla och implementera innovativa koncept som löser medborgarnas familjepussel utan att de exempelvis äger en egen bil.

I projektet DenCity vill man vända utmaningar i den täta stadsplaneringen till nya möjligheter. Goda stadsmiljöer med minskad trafikintensitet ska växa fram.
– Detta är ett strategiskt viktigt område och genom samverkan på ett nationellt plan med flera aktörer tar vi ett systemperspektiv och utvecklar innovativa, hållbara lösningar, säger Lovisa Westblom, en av två projektledare för DenCity på CLOSER.

Vinnova bedömer att projektet har stor potential att bidra med lösningar som driver transport- och stadsplanering i en långsiktigt hållbar och klimatsmart riktning.

Implementeringsguide
Satsningen startades 2015 och går nu in i nästa fas med ett större fokus på att implementera de lösningar som tidigare utvecklats och testats i projektet. Till exempel finns koncept kopplat till e-handel, mobilitet som en del av hyran och elektrifierade gods- och avfallstransporter.
I projektet ska IMCG arbeta med kommunikation.
– Vi ska vara med och producera en implementeringsguide där teknik, tjänster och framgångsfaktorer presenteras. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för att lösningarna ska användas i kommande stads- och fastighetsutvecklingsprojekt, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG.

Replikering
För att öka möjligheten för replikering och implementering av projektets lösningar ska IMCG även ge projektet ett internationellt perspektiv och skapa synergier till andra satsningar kopplat till företaget. Genom projekt som IRIS och CELSIUS har IMCG ett internationellt nätverk med över 100 smarta städer som har ambitionen att bli ännu smartare genom att replikera testade och verifierade lösningar.

Brett partnerskap
DenCity är ett samverkansprojekt mellan 26 aktörer inom näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.
– DenCity har en mycket stark och bred aktörskonstellation som utifrån ett tydligt systemperspektiv angriper hur transporter kan samordnas och effektiviseras i den täta staden. Vinnova bedömer att projektet har stor potential att bidra med lösningar som driver transport- och stadsplanering i en långsiktigt hållbar och klimatsmart riktning, i linje med målsättningarna i Agenda 2030, säger Gustav Malm, handläggare på Vinnova.

I projektet ingår förutom CLOSER vid Lindholmen Science Park och IMCG bland andra: Göteborgs Stad, Trafikverket, Chalmers, Ericsson, Jernhusen, Riksbyggen och Schenker.
Läs hela pressmeddelandet här