Innovation

3 tips för framgångsrik innovationsledning när ny teknik ska rullas ut

2019-01-17

Att öppna upp för användandet av nya tekniker gör det möjligt att minska miljöpåverkan i städer. Framgångsrika demonstrationsprojekt är ofta vad som krävs för att få den nya tekniken på plats i städer som befinner sig i ett utvecklingssprång. Här är innovationsledningen viktig.

Anledningen till att det är svårt för en stad att ta in ny teknik är att de aktörer som skulle kunna få nytta av tekniken ibland inte vet hur de ska få in den i sitt erbjudande. Dessutom försvåras implementeringsmöjligheten om det inte finns några lokala leverantörer att köpa av. Att driva demonstrationsprojekt är ett bra sätta att komma förbi denna låsning.

IMCG arbetar som innovationsledare i flera demonstrationsprojekt med uppdraget att tillsammans med marknadens aktörer ta fram affärsmodeller som möjliggör introduktion av ny teknik. Här ger vi dig tre enkla tips för att lyckas med innovationsledning i projekten och därmed också lyckas att få ut tekniken på marknaden.

IMCG tipsar om framgångsrik innovationsledning:

Nyckeln till framgång är jobba med enkla beskrivningar för att nå så många som möjligt på relativt kort tid.

  1. Beskriv vad den nya tekniken möjliggör. Hur skiljer den sig från befintliga alternativ? På alla marknader finns det alternativa lösningar för en viss funktion. Det är viktigt att visa på hur den nya tekniken skiljer sig från befintliga tekniker samt hur den kan bli ett konkurrenskraftig alternativ.
  2. Beskriv hur den nya värdekedjan ser ut. En värdekedja består av samverkan mellan leverantörer och köpare och deras kunder. Införande av ny teknik bygger inte bara på nya leverantörer. Köparen måste vara villig att utveckla intern kompetens för att kunna ta emot teknik och sedan också kunna leverera till sina kunder. Värdekedjan påverkas också av andra förutsättningar, såsom lagar och regler samt tillgång till infrastruktur. Här har myndigheter och kommunala bolag viktiga roller.
  3. Beskriv hur stor marknaden kan bli i staden. Storleken är viktigt för att förstå hur värdekedja och affärsmodeller kan utformas. Är det få, men ekonomiskt stora slutkunder, eller är det många, ekonomiskt små kunder? Dessa faktorer påverkar marknadsföring, försäljning och leverans.


Nyckeln till framgång är jobba med enkla beskrivningar för att nå så många som möjligt på relativt kort tid. Enkelhet är viktigt för att få många aktörer i staden att förstå potentialen med den nya tekniken, och för att de ska förstå potentialen snabbt. Ett demonstrationsprojekt pågår sällan mer än några år och det gäller att kunna få så många som möjligt att ta del av demonstrationerna.