IMCG

Etablering av struktur för effektivare rapportering i EU-projekt

2019-02-01

IMCG fortsätter att hjälpa sina kunder att etablera Project Management Office (PMO) och sätta rätt struktur för EU-rapportering i linje med deras innovationsstrategi. Ett arbete som både leder till bättre uppföljning och arbetsmiljö.

I den bästa av världar sätter man en god struktur från projektstart som möjliggör till bra uppföljning. Tydliga rutiner och avstämningar, exempelvis kvartalsvis, mellan projektledare och projektekonomen är viktiga för att arbetet inom innovationsprojekt ska fungera.

Långsiktigt handlar det om att underlätta för innovationsledare och projektledare att kunna fokusera på sina projektaktiviteter och förbättra strukturer som i förlängningen skapar högre engagemang i det dagliga arbetet.

– EU finansierar endast innovationer som är state-of-the-art och unika på marknaden. Att få ett EU-finansierat projekt är att få en kvalitetsstämpel på sitt innovationsarbete, säger Amarina Sandhu, project quality manager på IMCG.

IMCG bistår med följande aktiviteter:

  • Genomförande av årlig rapportering i EU-projekt
  • Etablering av PMO-struktur
  • Integrering av PMO med processen för lärande organisation

I fas ett leder vi tillsammans med kundens projektledare, controller och kommunikatörer en första rapportering. I den andra fasen implementerar vi processer och rutiner för rapportering i kundens affärssystem, så att de själva kan genomföra rapporteringen. I detta sista steget bistår vi med uppföljning och utbildning av fler medarbetare.

Vill ni veta mer? Kontakta oss här.