Innovation

Fem tips: Så kommunicerar du för ett lyckat förändringsarbete

2019-02-13

Sällan är allt som det alltid har varit för all evighets evighet. Om än någonsin. Förr eller senare står varje organisation, stor som liten, inför en förändringsresa.
– Du kan vara säker på att få möta motstånd, men genom att aktivt kommunicera motiverar och engagerar du medarbetarna, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG.

IMCG arbetar med förändringsarbete i företag och organisationer. Det kan handla om nya affärsstrategier, en produktutveckling eller nya interna processer och digitala system som ska implementeras och integreras i verksamheten.
– Förändringar skakar lätt om en organisation. Det skapas osäkerhet och frustration. Men genom att tydliggöra målbilden och hålla en öppen dialog kan det gå betydligt smidigare.

Fem tips – så integrerar du kommunikation i förändringsarbetet

Projektledning och kommunikation hand i hand
Prioritera information under hela processen. Bättre ett möte, telefonsamtal eller mejl för mycket än för lite. Lista medarbetargrupper som på olika nivåer är direkt eller indirekt berörda av förändringen och skapa en plan för hur du ska kommunicera med de olika parterna under processen.

Få med medarbetarna
Många människor styrs av sina vanor. Därför behöver de förstå nyttan och värdet av att deras arbetssituation på ett eller annat sätt ska ändras. När medarbetarna förstår meningen med förändringen och själva kan se sin roll bäddar du för ett mer framgångsrikt förändringsarbete.

Lyft arbetet
Låt medarbetarna synas och lyft fram dem under resans gång, via konkreta exempel som visar på betydelsen av förändringen. Hitta nyhetsvinklar och skriv om det på ert intranät eller skapa ett internt nyhetsbrev som kontinuerligt skildrar förändringen. Få medarbetarna att bli goda ambassadörer.

Skapa forum för dialog
Var öppen och tillgänglig för samtal. Skapa forum där chefer och de operativt drivande i processen kan träffa medarbetare för att bolla idéer eller belysa problem. Både enskilt och i grupp. Det kan handla om att erbjuda fasta avstämningsmöten eller om att införa en tydlig agendapunkt på veckomötena.

Låt arbetet synas i er externa kommunikation
Kan förändringsarbetet vara en positioneringsfråga för er? Kan ni höja varumärket och vara en föregångare inom er bransch?  Våga prata om förändringen externt och skapa innehåll som passar att publicera i er externa kommunikation på webben, i sociala medier och pressmaterial.