Innovation

Inte snickare, men jobbar med verktyg och verktygslåda? Det här bör du tänka på!

2019-02-21

– Inte sällan ska verktyg och verktygslådor användas i ett företags förändringsprocess. Då är det ju speciellt viktigt att alla inblandade förstår vad som avses med dessa verktyg och var man kan hitta dem, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare, IMCG.

Per definition ska verktyg vara ett redskap som används för att underlätta arbete. En verktygslåda är en bärbar låda att ha verktygen i. Men det är som bekant inte bara byggarbetsplatser, Händige Manny  och Byggare Bob  som har verktygslådor nu för tiden. Verktygslådor ska fungera som ett förråd av metoder som löser olika problem.

Det är inte bara byggarbetsplatser, Händiga Manny och Byggare Bob som har verktygslådor nu för tiden. Numera ser man på verktygslådor som ett förråd av problemlösande metoder.

7 steg för tydligare verktyg

För att ett verktyg ska vara meningsfullt finns det en rad kriterier som bör vara uppfyllda. Vi uppmanar här till sju steg för att förtydliga de verktyg som ska användas på eller i ditt arbete. För enkelhetens skull exemplifierar vi med en vanlig hammare – ett verktyg som de allra flesta har en klar bild av. Genom att dokumentera och förmedla svaret på nedanstående uppmaningar kommer du garanterat få fler anhängare av dina verktyg och din verktygslåda och därmed lättare för att få genomfört förändringsarbetet.

  1. Ge verktyget ett namn – Det är svårt att be någon hämta en hammare om man inte vet att det är just en hammare som man ska leta efter
  2. Beskriv hur  verktyget ser ut – Det är lättare att hantera hammaren om man förstår att den är utrustad med ett bekvämt handtag
  3. Berätta om när  verktyget ska användas – Genom att säga i vilket sammanhang hammaren ska användas, så förstår man att det är när man ska slå i en spik
  4. Förklara nyttan av att använda verktyget – Genom att förstå vilken effekt hammaren har, så förstår man att den kommer hjälpa en att få plankorna på plats
  5. Säg vem som ska använda verktyget – Det är lättare att förstå sin roll om man vet vem eller vilka som ska använda hammaren
  6. Ange var  verktyget finns – En förutsättning för att kunna använda hammaren är att veta var den finns. Hänvisas det till en verktygslåda, så måste man ange var den finns
  7. Ge verktyget ett sammanhang – Helhetsbilden blir tydligare om vet att hammaren kan användas för att bygga ett hus och kan användas som komplement till spikpistol